माझी मम्मी – Marathi sex stories - kambi katha

Discover endless marathi sex story and novels. Browse marathi sex stories,hindi adult, Marathi katha,erotic stories. Visit psychology-21.ru
User avatar
sexy
Platinum Member
Posts: 4069
Joined: 30 Jul 2015 14:09

Re: माझी मम्मी – Marathi sex stories - kambi katha

Unread post by sexy » 24 Nov 2015 05:47

मग आम्ही बेड मधून उठलो. आम्ही दोघांनी एकत्रीतपणे आंघॊळी केल्या. आंघोळीनंतर मी मम्मीकडे पाहीले. गोर्‍या गोर्‍या अंगाची शुभ्र संगमरवरात मढवलेली माझी प्रणयदेवताच जणू माझ्या पुढे उभी होती असा मला भास होत होता. तिची स्निग्ध गोरी त्वचा, भरलेली देहयष्टी, रसिले ओठ, मादक डोळे.. अशी मुसमुसलेली व कामातूर स्त्री पाहून मी वेडापिसा झालो होतो. पुरुषांनी तिला नग्न करून मनसोक्त हेपावे असेच काही सौंदर्याचे पुरेपुर दान निसर्गाने तिला बहाल केले होते, असे मला वाटत होते.
तिचे डौलदार व पुर्ण भरलेले गोरे उघडे स्तन माझ्यापुढे हिंदकळत होते. इतकी वर्षे मम्मीच्या स्तनाला, तिच्या उन्मत देहाला केवळ कपड्याच्या आत झाकलेले मी पाहत होतो ते आज रसरशीतपणे माझ्यापुढे खुले झाले होते. तिचे ते आकर्षक स्तन लहानपणी मला दुध प्राशन करण्यासाठी व आता हातात धरून त्यांचे मर्दन करण्यासाठीच केवळ माझ्या आणि माझ्यासाठीच आहेत याचा मला सार्थ अभिमान वाटत होता. तिचे दोन्ही निप्पल्स चांगलेच ताठ झालेले मी पाहत होतो. मी त्याला धरुन किती वेळ चोखू असे मला झाले होते.
’अरे राजा, काय पाहतोस? कर ना तयारी. आता आपल्याला नास्ता करुन पट्टायाला जायचे आहे. मम्मीचा आवाज ऐकून मी भानावर आलो.
मग आम्ही स्पेशल कार करुन पट्टायाला गेलो. प्रवासात एका आलीशान हॉटेलमध्ये ब्रेक फास्ट आणि लंच घेतला. पट्टायाला पोहचलो तेव्हा संध्याकाळ झाली होती. आम्ही थेट आधिच बुक केलेल्या हॉटेलमध्ये गेलो. तेथेही दोन वेगवेगळ्या रुम आधीच बुक केल्या होत्या. पण आम्ही दोघेही एकाच रुममध्ये थांबायचं ठरविलं. कपडे बदलवून आम्ही संध्याकाळचा थायलंडचा सांस्कृतीक अल्काझार शो पाहिला. मग एका रेस्टॅरेंटमध्ये मस्तपैकी जेवण केल. मम्मी आता काय करायचं. जायचं का हॉटेलला?. मी म्हणालो. ’मागे तुझे पप्पा असतांना रात्रीला मुलींचा एक लाईव्ह नग्न शो पाहिला होता. त्याला कोकोनट शो म्हणत. तुझी इच्छा असेल तर तो पण पाहून घेऊ.. एनजॉय करायचं.. दुसरं काय?’ मी हो म्हटल्याने आम्ही त्या नग्न मुलींचा उघडा-नागडा जिवंत शो पाहून हॉटेलवर परतलो.
आता मी पण मम्मीसोबत कोकोनट शो करायला उताविळ झालो होतो. माझ्या अंगातले सारे कपडे काढून मी नागडा झालो. मम्मीचे कपडे काढायला मी तिला मदत केली. मदत करता करता मी तिचे स्तन धरुन दाबण्यात मस्तपणे मजा घेत होतो.
मम्मीला मिठीत घेऊन मी तिला सरळ झोपविले. मग मी हाताने तिचे स्तन दाबत, तीच्या ओठांचे चुंबन घेत क्षणाचाही विलंब न करता पूर्णपणे नग्न झालेल्या तिच्या देहावर मी स्वत:ला झोकून दिले. आमची नग्न शरीरे पुन्हा एकमेकांना भिडली
आणखी वेळ न दवडता मी तिच्या दोन्ही मांड्या फाकवल्या.
तिच्या मांड्यांतील मध्ल्या भागाने माझे लक्ष वेधुन घेतले होते. तो मधाळ भाग मी भान हरपून पाहत होतो. बारीक लव आणि त्याखाली तपकिरी रंगाचे जाड ओलसर पुदीद्वार लपले होते. दोन तांबूस पाकळ्यांमध्ये रसाने भरलेली चिर दिसत होती. त्या पाकळ्या मी दोन्ही बोटांनी फाकवल्या आणि आतली लाल गुलाबी पुदी पाहून थक्क झालो. मम्मीची पुदी खरच अगदी परफेक्ट होती. कामरसाने पाझरून ओतप्रोत भरली होती. बोटांनी तिची थोडी उघडझाप करून मग मी तिच्या दोन्ही बाजूला थोडे रगडले. त्या मर्दनाने मम्मीची पुदी आणखी पाझरू लागली. इकडे माझा लवडा पण आता झोके घेत पाझरत होता. आता मी जास्त वेळ थांबू शकत नव्हतो. लवडा कधी तिच्या पुदीत घुसवतो असे मला झाले होते.
लवकरच तिने लोण्यासारख्या गोर्‍यापान मांड्या व त्यांच्या मध्ये असलेली ती लुसलुशीत पुदी माझ्या स्वाधिन केली. माझ्या गरमागरम कडक लवड्याचे लालबुंद टोक तिच्या पुदीवर अलगद टेकविले. पुदीच्या पाकळ्या थोड्या अलग झाल्या. मम्मीने जोराचा हुंकार भरला व डोळे मिटून घेतले. मी तिच्या दोन्ही बाजूला हात टेकवून हलकाच दाब दिला. त्यासरशी तटतटून थरारणारा माझा लवडा मम्मीच्या पुदीत अगदी अलगदपणे सळसळत गेला. मम्मी थोडी शहारल्यासारखी वाटली. तिच्या उन्नत स्तनाकडे पाहत पाहत मी लवडा थोडा बाहेर काढून पुन्हा दमदारपणे आत दाबला. मम्मीच्या गोर्‍या मऊ उबदार पुदीत आता माझा जाडजूड लवडा आत बाहेर करीत होता. मला अजून चेव चढला. मी वेग वाढवत उजव्या हाताने तिचा गरगरीत स्तन रगडू लागलो. माझे दणदणीत हिसके बसताच मम्मी बेधुंद होऊन मला प्रतिसाद देत होती. कमर उचलून ती पण वरखाली करू लागली. माझा लवडा जास्तीत जास्त आत घेण्याचा प्रयत्न करू लागली. आमचा प्रणय अगदी बहरात आला होता. आता तिचे ताठरलेले निप्पल मी तोंडात घेतले व उजवा हात तिच्या मांडीखाली धरून मी जोरजोराने तिला झवू लागलो. माझा लवडा पूर्णपणे तिच्या पुदीत आत जाऊन बाहेर येत होता. तिची पुदी आता चांगलीच फुलली होती. चांगली रसाळ होऊन ती गळू लागली होती. त्या रसाचे तिच्या नितम्बांवरून खाली ओघळ येत होते. माझ्या जोरकस दणक्याने तिच्या नाजूक पुदीतून पुचुक पुचुक असा नाद येत होता. ती गदा गदा हलत होती. प्रत्येक हिसक्यापायी तिचे गरगरीत गोल स्तन मस्तपणे हिंदकळत होते. तिच्या पुदीचा मदनमणी माझ्या जाडजूड लवड्याने चांगला रगडून निघत होता.
पाहता पाहता मी प्रचंड वेग वाढवला. मला आता खुप जोर चढला होता. मी तिला हमसून हमसून हॉटेलच्या त्या उबदार बेडवर झवू लागलो. दोघांच्या हुंकाराने व झवण्याच्या आवाजाने ती रुम भरून गेली होती. काही क्षणातच सुखाच्या परमोच्च बिंदुला पोहचण्याचे संकेत मिळाल्यावर मी तिच्या पुदीत अगदी खोलवर एक जोराचा धक्का देवून. माझ्या गरम गरम वीर्याचे फवारे उडविले. तिची पुदी माझ्या गरम गरम चिकट वीर्याने भरून गेली.. तिचे चुंबन घेत व तिच्या स्तनांशी थोडा वेळ खेळवत मग माझा लवडा मी हळुवार तिच्या पुदीतून बाहेर काढला. तिची तृप्त पुदी आता माझ्या वीर्याने माखली होती. माझा लवडा पुदीतील रसाने न्हाऊन चमकत होता. मग आम्ही शांतपणे झोपलो. कधी उजाडलं ते कळलच नाही.
आम्ही मग बाथरुम मध्ये जाऊन रोजच्या प्रमाणे एकमेकांची आंघोळ घालून तयारी केली. नास्ता करुन हॉटेलच्या बाहेर पडलो.मग समुदात जाऊन एका जहाजावर पॅरा सेलींगची मजा घेतली. जहाजानेच कोरल इजलॅंडला गेलो. तेथे स्पिडबोट व बणाना बोटने आम्ही समुद्रात फिरलो. दुपारनंतर नॉंग नुक विल्हेजचं गार्डन पाहिलं. तेचेच दुपारचा लंच घेतला. रात्रीला बाहेर एका रेस्टॉरेंटवर डिनर घेऊन आम्ही हॉटेलला परतलो.
पुन्हा रात्रीला आमचा हेपण्याचा शो जबरदस्त रंगला. अशा रीतिने थायलंडच्या चार रात्री आम्ही मस्तपैकी रंगवून माझा पहिला व मम्मीने दुसरा हनिमून साजरा केला. दुसर्‍या दिवशी आम्ही दिल्लीला विमानाने घरी परत आलो. त्यानंतर आम्ही नवरा-बायकोसारखेच प्रत्येक रात्र सजवत गेलो. मम्मीला हेपन्यापूर्वी माझा लवडा कोरडा राहायचा. आता मस्त चकचकीत व गुळगुळीत राहतो.
काही दिवसाने मी मम्मीला म्हणालो, ’मम्मी आपण नोयडाला जाऊन राहू.. म्हणजे आपल्याकडे तेथे काम करणारे नोकर-चाकर नविन असतील त्यांना आपण नवरा-बायकोच आहोत असे वाटेल.’ मम्मीला पटले. तिने होकार दिल्याने एक दिवस आम्ही कारने नोयड्याला जाऊन एक मस्त तयार असलेला बंगला शोधला आणि लगेच विकत पण घेतला.
मग आम्ही नोयडाला त्या बंगल्यात राहायला गेलो. येथे अगदी आम्ही नोकरांच्या समोर राजरोसपणे नवरा-बायकोसारखे राहायला लागलो.
मला एक प्रश्न नेहमी पडायचा. मम्मीला विचारु की नाही या संभ्रमात मी होतो.. पण एक दिवस तिला मी विचारलेच. ’मम्मी, मला एक सांग. तुझ्याशी संभोग करतांना मी कंडोम वापरीत नाही. मग तु प्रेगन्सी पिल्स तरी घेते कां?’ ती म्हणाली, ’खरु सांगु… मी नाही प्रेगन्सी पिल्स घेत की नाही तुला कंडोम वापरायला सांगत. त्याचं कारण असं की मला तुझ्यापासून बाळ पाहिजे. आहे.’ हे ऎकून मला शॉकच बसला. पुढे ती म्हणाली, ’ही इच्छा आताचीच आहे असं नाही तर तु जन्मल्यानंतर मी तुझ्या पप्पाकडे हिच मागणी केली होती, की मला आणखी एक बाळ पाहिजे. पण तुझ्या पप्पाची वैद्यकीय तपासणी केल्यानंतर असे कळले की त्यांच्या विर्यातील शुक्रजंतूमध्ये काही प्रॉब्लेम निर्माण झालेत. त्यामुळे ते माझ्यातील स्त्रीबिजाचं फलन करण्यास असमर्थ आहेत. माझ्यामध्ये मात्र काहीही दोष नव्हता व आताही नाही. त्यामुळे तुझ्यापासून तरी मला बाळ व्हावा अशी अपेक्षा करते.’ मी म्हणालो, ’अग पण मम्मी, हे कसं शक्य आहे. एका मुलाने आईला गरोदर करावे ही कल्पना बरी वाटत नाही.’ ती उसळून म्हणाली, ’का नाही?. तु मला मासिक पाळीचा पिरेयड सोडला तर रोज बायकोसारखा हेपतो. मग मी तुझ्यापासुन गरोदर झाली म्हणून काय बिघडले?. मी समाजाविन्याच्या सुरात तिला म्हणालो, ’बरं तुला बाळ झाला अन त्याला कळले की मी तुझा खरा नवरा नसुन तुझा मुलगा आहे,. तर?’ ती परत उसळून म्हणाली, ’कसे कळणार?’ मी म्हणालो, ’कारण आपल्याकडे पप्पाचे तुझ्यासोबत काढलेले फोटो आहेत. त्यांच नाव आणि माझ्या नावात फरक आहे.’.मम्मी म्हणाली, ’हे पहा. तु्झ्या आणि तुझ्या पप्पाच्या फोटोत खुप साम्य आहे. त्यामुळे ते तुझेच फोटो आहेत हे सांगता येईल. दुसरं असं की त्यांच नाव राजन होतं. तुझं नाव राजा आहे. मग तुला तुझ्या इंग्लिश राजा नावाच्या स्पेलिंग समोर एन लावला की राजन होते. शिवाय आपलं खरं नातं सांगणारं कोणीच नाही. म्हणून तु मला हेपायला लागला तेव्हापासून मी कधीही प्रेगन्सीची काळजी केली नाही. कारण मला आशा निर्माण झाली होती की तुझ्यापासुन तरी मला बाळ होईल आणि कित्येक वर्षापासुनची जोपासलेली माझी इच्छा तृप्त होईल.’ .
मम्मीच्या हट्टापायी मला नमावेच लागले. मी म्हणालो, ’ठिक आहे. जशी तुझी इच्छा.’. मम्मीला विचारले म्हणून ती मला कंडोम का वापरण्यास सांगत नाही व ती स्व:ता प्रेगन्सी पिल्स का घेत नाही याचे रहस्य कळले.
मग एके दिवशी तो दिवस उगवलाच.. मम्मी म्हणाली, ’राजा, तु माझी बर्‍याच दिवसापासुनची इच्छा. पुर्ण केली. आता खरच मी खुप खुष आहे. माझी मासिक पाळी बंद झाल्याने मी प्रेगन्सी टेस्ट केली. तेव्हा कळले की मी गरोदर आहे. अरे हो… बाळ आल्यावर तु मला मम्मी म्हणायचं नाही. रजनी म्हणायचं. समजलं ना?’ कारण मम्मीच नाव रजनी होतं.
मम्मी खरच गरोदर राहीली. मी आता मम्मीच्या मुलाचा बाप होणार… मी जसं लहान असतांना माझ्या मम्मीचे स्तन तोंडात घालून दुध प्राशन करीत होतो. आता माझा मुलगा माझ्या मम्मीच्या स्तनाचे दुध प्राशन करेल. त्याच बरोबर मलाही तिच्याशी संभोग करतांना तिचे स्तन तोंडात धरुन दुध सुध्दा पिता येईल हा विचार मनात येऊन मी सुध्दा हरकून गेलो.
मी मग लाडात येऊन मम्मीला म्हणालो, ’मम्मी आता पण तुझा बाळ माझ्या सारखाच दिसेल, नाही कां?’ मम्मी म्हणाली, ’मुलगा असेल तर तुझ्यासारखा पण मुलगी असेल तर माझ्यासारखी !’ मग आम्ही दोघेही मस्त खळाळून हसलो. .

marathi zavazavi stories,marathi chavat katha,marathi pranay katha,marathi sex story,marathi zavazavi katha,shrungar katha,zavazavi photos,hindisexstory,marathi sex stories,marathisexystory,chawat vahini,indianpornstories,marathi zavazavi katha 2013,porn stories,indian porn stories,marathi porn stories,marathi bhabhi ki chudai,marathi zavazavi katha,teachar xex hindi story,hindi zavazavi stori,hindi sex story,hindisexstory,zavazavi,brother sister sex story in hindi,hindisexstory.com,sex stories in hindi,zavazavi katha,sex story in hindi,zavazavi katha 2013,marathi zavazavi katha