Celebrities Hot Sexy adult Story In Marathi

Discover endless marathi sex story and novels. Browse marathi sex stories,hindi adult, Marathi katha,erotic stories. Visit psychology-21.ru
User avatar
sexy
Platinum Member
Posts: 4069
Joined: 30 Jul 2015 14:09

Celebrities Hot Sexy adult Story In Marathi

Unread post by sexy » 17 Aug 2015 04:57

गेले काही दिवस दिपीका फारच उतावीळ स्वभावाची झाली होती. स्वतः एक स्टार खेळाडु असलेल्या तिच्या डॅडींनी तिला खुप प्रयत्न करुन, ओळखी काढुन, वशिले ला‌ऊन तिला शाहरुखच्या अभिनयाच्या क्लासला प्रवेश मिळवुन दिला होता.

कारण खरतर हा क्लास फक्त फिल्मी स्टार्सच्या मुलांसाठी व जवळच्या नातेवा‌इकांसाठी होता. दिपीकाला पुर्ण कल्पना होती की तिच्या डॅडींना तिच्यासाठी किती खटपटी लटपटी करायला लागल्या होत्या तिला तिथे प्रवेश मिळवुन द्यायला.

तिने एकच ध्यास घेतला होता, आता कधी एकदा ते क्लास चालु होतात व मी त्या क्लासेसना जाते असे तिला झाले होते. तसे दिपीकाची ती मुंब‌ईत आल्यावर मॉडेलींगमधे करीयर चालु करुन बरेच दिवस झाले होते, व ती त्यात चांगली स्थिरावली होती, व एक स्टार किंवा सुपर मॉडेल झाली होती. पण मुंब‌ईत येणाऱ्या प्रतेक युवक युवतीप्रमाणे, फिल्मी जगतातील चमक तिला आता भुरळ घालत होती.

शाहरुखच्या कर्जतच्या आलीशान फार्महा‌ऊसमधे हे क्लासेस दर वर्षी १ महिन्यासाठी तो भरवतो व फारच मोजक्या फिल्मी मंडळींना तेथे प्रवेश मिळतो.

फिल्मी जगतात प्रवेशाची पुर्व तयारी म्हणुन दिपीकाने मुंब‌ईत आल्यावर एक छोटा ऍक्टींग कोर्स केला होता. तिथे ती अभिनय फारसा शिकायला मिळाला नसला तरी तिने एक नवी मैत्रीण मिळवली होती, सोनल. सोनलनेच तिला शाहरुखच्या क्लासेसची माहिती दिली. तेव्हापासुन दिपीकाने दिवसरात्र एकच ध्यास घेतला होता, शाहरुखचे क्लासेस!

मुंब‌ईला आल्यापासुन गेले काही महिने तिची खास मैत्रीण झालेली सोनल तिची मार्गदर्शकही बनली होती. मुंब‌ईच्या फिल्मी जगतात काय चालते याची वित्तंबातमी तिच दिपीकाला पुरवत होती. सोनल तिला मढ आयलंडला एका बंगल्यात असलेल्या निवासी ऍक्टींग स्कुलमधे घेउन गेली व त्या दोघींनी तिथे प्रवेश घेतला.

मढ आयलंडसारख्या शांत जागी असलेला तो प्रशिक्षण वर्ग निवासी असल्याने, ३ आठवडे त्या दोघी त्या बंगल्यातल्या एका रुममधे एकत्र राहिल्या होत्या. आभिनयाशिवाय सेक्स या विषयातही सोनल तिची गुरु होती. रुममधे दोघीच होत्या, त्यामुळे त्या दोघींना भरपुर एकांत होता. त्यामुळे रात्री सोनलने तिला हस्तमैथुन कसे करायचे, आपली बोटे आपल्या योनीत घालुन कशी मजा मिळवावी, बोटे नक्की कुठे घालावी, बोटाने व आंगढ्याने आपला दाणा कसा अलगद चोळावा ह्याचे तिला प्रात्यक्षीकासह सोनलने प्रशिक्षण दिले.

खरं तर केवळ सोनलने तिला गळ घालुन सांगीतल्यामुळेच तिने तिच्या बाबांच्या वशिल्याने शाहरुखच्या क्लासला ऍडमिशन मिळवली होती. अर्थात सोनलही तिथे असणार हे तिने गृहीत धरले होतेच.

या क्लासेसमधे दिपीकाने आणखी एक प्रगती केली. दिपीकाची ओळख त्याच मढ्च्या क्लासमधे शिकायला आलेल्या रणबीरशी झाली होती. क्लासच्या प्रोजेक्टच्या फिल्ममधे एकत्र काम करताना ते दोघे "चांगले" मित्र झाले. इतरांचा डोळा चुकवुन रणबीर संधी मिळेल तेव्हा तिला मिठीत घेऊन तिला आवळुन टाकी. चांस मिळेल तेव्हा व तिथे तो तिला किस करुन तिच्या अंगावर हात फिरवुन घ्यायचा व तिचे गोळे कचकचीत दाबायचा.

एका रविवारी दिपिकाने मिनीस्कर्ट घातला असताना तर त्याने तिला किस करत मिठीत घेतले व तिच्या अंगभर हात फिरवत, तिच्या चड्डीत हात घालुन तिच्या वाफाळणाऱ्या पुच्चीत खुशाल बोटे फिरवली.

स्वतः वा सोनलच्या बोटाने तिला मजा येई हे खरे, पण रणबीरने तिच्या पुच्चीत बोटे घालुन फटीत फिरवली, तेव्हा तिला झालेला आनंद काही औरच होता. त्याने तिचा दाणा चिमटीत घेतला तेव्हा तत तिच्या सुखाचा कडेलोटच झाला होता.

त्याच त्यांच्या भेटीत रणबीरने तिचा हात त्याच्या हातात घेतला व स्वतःच्या लंडावर ठेवला. तिच्या हाताचा कुठल्याही पुरषाच्या लंडाला लागलेला तो पहिला स्पर्ष तिला आयुश्यभर आठवेल असाच होता. त्यानंतर एक दिवस रणबीरने पॅंटमधुन त्याचा लंड बाहेर काढला व तिच्या हातात त्याचा नागडा लंड लागताच ती फुटभर उडाली होती. त्यानंतर एक दिवस तर त्याने तिच्या हातात त्याची सहा इंची काकडी देवुन तिला त्यावर कसा हात हलवायचा हे त्याने तिला व्यवस्थित शिकवले होते.

मढ बेटावरच्या त्या तिन आठवड्यात तिने व सोनलने इतकी मजा केली होती की, आता ती आतुरतेने शारुख सरांच्या क्लासची वाट पहात होती.

******

तारुण्यात पदार्पण केल्यापासुन दिपीकाला माहित होते की तिचे स्तन इतर मुलीपेक्षा मोठे आहेत. ती तासनतास आरशासमोर नग्नावस्थेत उभी राहुन स्वतःला बघत बसायची. इतली ती अगदी मनापासुन स्वतःच आपल्या सुंदर मोठ्या स्तनांच्या प्रेमात पडली होती. तेही अगदी रोज नव्याने!

तिच्या पाच आठ उंचीच्या सडपातळ शरिरावर तिचे स्तन खरच मोठे दिसायचे. त्यावरच्या लहान हलक्या तपकीरी रंगाच्या एरोलाच्या मध्यभागी ऐटीत विराजमान हो‌ऊन वर ऐटीत पाहणारे तिचे ऐरोलाच्याच हलक्या तपकीरी रंगाचे लांबट स्तनाग्रे कोणालाही भुल घालायला समर्थ होते. तिने ठरवले होते की शाहरुखच्या क्लासेस चालु झाले की ती रणबीरला त्याच्या वाढदिवसाचे बक्षीस म्हणुन तिचे स्तनाग्र त्याला चोखायला देणार होती.

पण सध्या तिचे संपुर्ण ध्यान तिच्या त्याहुन एका मोठ्या स्वप्नात गुंतले होते. तिचे सगळ्यात मोठे आकर्षाणाचे केंद्र झाले होते शाहरुख सर! तिच्यामते तो केवळ अभिनयाचा बादशहा नव्हता तर एक चांगला शिक्षक व मार्गदर्शकही व एक पुरुषोत्तमच होता.

दिपीका त्याच्याबद्दल खुप ऐकुन होती. लहानपणापासुन त्याचे तिने पाहिलेले अनेक सिनेमे, त्याचे नाचणे, त्याच्या अदा, फिल्मी मासिकात वाचलेले भडक गॉसीप्स, यामुळे ती जणु शाहरुख्मय झाली होती.

त्यामुळे जेव्हा तिची शाहरुखने टेलीफोनवर मुलाखत करुन तिला दोन मिनीटात निवडले, व त्याच्या क्लासमधे तिला घेतले, तेव्हा तिला धन्य वाटले होते, ती अगदी वेडा‌ऊन गेली. पण तिला अजुनही त्याला प्रत्यक्ष भेटायची संधी मिळाली नव्हती. यामुळे कधी एकदा त्याला प्रत्यक्ष नीट भेटते असे तिला झाले होते.

शाहरुखने त्याचे हे क्लासेस हल्लीच चालु केले होते. मुंब‌ईच्या फिल्मी दुनीयेत टिकलेले ते सर्वात मोठे गुपीत होते. फिल्मी जगतातल्या एका ठरावीक वर्तुळाबाहेर कोणालाच त्याबद्दल माहित नव्हते इतकी त्याची गुप्तता पाळण्यात येत होती.

पण ज्याना शाहरुख बद्दल माहिती होती, त्यांना कल्पना होती की त्याच्या फिल्मी क्लासमधे शिकवण्यासाठी तो प्रसिद्ध होता. त्याच्या क्लासमधे प्रवेश मिळालेल्या मुठभर विद्यार्थ्याना त्याचे शिकवणे प्रचंड आवडत असे. तो तेथे येणाऱ्या सर्व मुलींना पडद्यावर चुंबन कसे द्यावे याचे खास शिक्षण दे‌इ. त्या मुलींना शाहरुखच्या किसने प्रचंड मजा येत असे.

तो मुलींना किस करे, तेव्हा ती मुलगी प्रचंड रोमांचीत हो‌ऊन उठे. तिला अगदी धन्य धन्य वाटे. त्या मुलीला शारुखच्या केवळ किसने इतकी मजा मिळायची, व ती मुलगी आतमधुन अशी काही फुलुन जायची व तिच्या सर्वांगातुन असे काही तरंग उठत, की केवळ त्या आठवणीवर ती मुलगी तिचे उर्वरीत आयुश्य घालवु शके. त्या केवळ एका किसने त्यां मुलींनी दिलेली सर्व फी वसुल हो‌इ.

सर्वात महत्वाचे म्हणजे हे कोचींग तो पुर्ण खाजगीत करे, अगदी त्या बॅचमधल्या बाकीच्या मुला मुलींनाही त्याचा थांगपत्ता लागत नसे.

या खाजगी क्लासनंतर त्या मुलींचे जीवन अगदी बदलुन जाई. त्यांच्या डोळ्यासमोर स्टार बनायची स्वप्ने नव्याने उमलत इतका आत्मविश्वास त्यांच्यात शाहरुख जागा करी. या कोचिंगनंतर जर कोणी त्यांना जवळुन पाहिले तर त्यांच्या चेहऱ्यावरचे भाव खरोखर पहाण्यासारखे असत. दुसरी गंमत होती की क्लासनंतर मुलींची चालण्याची पद्धतही का कोणास ठा‌उक काहिशी विचीत्र हो‌इ. १ महिन्याचा अवधी संपल्या नंतरही काही मुली त्याला परत परत भेटुन, त्याच्याकडे खाजगी कोचींग मागत.

तो मुलांनाही खाजगीत प्रशिक्षण दे‌इ. क्लासमधे एक मुलगा व एक मुलीची जोडी तो निवडे. बहुदा ही मुले मुली एकामेकांची खास मित्र असत. मग तो त्यांना किस कसे करावे याचे ट्रेनिंग दे‌इ, अगदी प्रात्यक्षिकांसकट! एकामेकांना बाहुपाशात कसे घ्यावे, अंगावरुन हात कसा फिरवावा. मुलाने मुलीला जवळ कसे ओढावे, तिच्या नितंबावर व स्तनावर हात कस फिरवावा हे प्रात्यक्षिक तो स्वतः करुन दाखवी.

एक दोन प्रात्यंक्षिके तो मुलांना स्वतः करुन दाखवे. त्यांनतर त्याच्या स्पर्शाच्या जादुने ती मुलगी पेटुन उठली, तिच्या हृदयाची गती वाढुन ती धापा टाकु लागली, की तो तिच्याबरोबरच्या मुलाला त्याने शिकवलेले सर्व त्या मुलीबरोबर परत करायला सांगे आणी तो मुलगा नीट करत आहे का, हे त्याच मुलीला विचारे की तिचा पार्टनर ठिक करत आहे की नाही. त्यामुळे बहुतेक वेळा त्या दिवसाचे कोचिंग संपल्यावर तो मुलगा व मुलगी फार्महा‌ऊसच्या मागच्या झाडीत हटकुन फिरायला जात व दुसऱ्या दिवशी सफा‌ई कामगाराला झाडीत कसले तरी वेगळेच रबराचे फुगे सापडत!

त्या फार्म हा‌ऊसमधे एका रुममधे दोन मुली किंवा मुले अशी विभागणी करुन रहायची सोय केलेली असे. खरतर त्या आलीशान घरात रहायचे हेच या सर्व मुलामुलींसाठी मोठी औसुक्याची बाब होती. मुले व मुली वेगळ्या रुममधे असत. तळमजल्यावर मुले, तर पहिल्या मजल्यावर मुली व त्यांचे प्रशिक्षक राहत. मोजकेच विद्यार्थी असल्यामुळे व सगळेच बड्या आ‌ईबापांची असल्यामुळे कोणाचीही गैरसोय हो‌ऊ नये व प्रत्येकाला घरच्यासारखे वाटावे म्हणुन खास काळजी घेतली जा‌ई.

*********

दिपीका जेव्हा त्या फार्महा‌ऊसमधे पोचली तेव्हा सोनल तिथे पोचली होती. दोघींनी आधीच तिथल्या व्यवस्थापकाला खास विनंती करुन दोघी रुमपार्टनर बनल्या होत्या. क्लासच्या रिसेप्शनमधे त्या परत भेटल्या तेव्हा त्यांनी शाळकरी मुलींसारख्या एकीमेकींना खिदळत मिठ्या मारल्या. दिपिकाला कर्जतला सोडुन तिचे आ‌ईबाबा परतले तरी तिला काहीच वाईट वाटले नाही, इतकी ती त्या क्लासेससाठी आतुरली होती.

आपले सामान त्यांच्या रुममधे टाकुन दोघी बाकीच्यांना मुलामुलींना भेटायला गेल्या. त्यांच्या बॅचमधे फक्त ६ मुली व ६ मुलांनाच प्रवेश मिळाले होते. मजा म्हणजे बहुतेक सगळेच मुलेमुली एकामेकाला ओळखीचे होते त्यामुळे नवी ओळख करुन घ्यायचा प्रश्न नव्हता. पण तरीही ती औपचारिकता पुर्ण झाल्यावर ते सर्व डायनींग रुममधे जेवायला गेले.

दिपिका जेव्हा रणबीरला भेटली तेव्हा दोघेही कमालीचे खुश झाले होते. रणबीरने तिला घट्ट मिठी मारुन उचलले व तो तिचे किस घेत सुटला. सोनलचा नुकताच झालेला नवा मित्र इम्रानही त्यांच्या बॅचमधे होता. दिपीका व रणबीरला किस करताना पाहुन इम्राननेही चांस मारला व सोनलचा किस घेतला. लवकरच तेही दोघे घट्ट मिठी मारुन फेंच किस करत एकामेकाच्या पाठीवरुन हात फिरवु लागले.

शाहरुखच्या क्लासची सुरवात तर झकास झाली होती. सगळे एकदम मजेत होते.

दुसऱ्या दिवशी एका मोठ्या हॉलमधे शाहरुख सर्वांना फेटला व त्याने सर्वांची ओळख करुन घेतली तसेच सर्व प्रशिक्षकांबरोबर त्याने ओळख करुन दिली. त्यानंतर प्रत्येक रुममेट्सना शाहरुखने क्लासरुममधे बोलावले. पहिलाच नंबर दिपीका व सोनल या दोघींचा होता. दिपीकाने शाहरुखला प्रथमच जवळुन पाहिला, तेव्हा दिपीकाच्या आनंदाला पार राहिला नव्हता. त्या बेभान अवस्थेत तिने त्याला घट्ट मिठी मारली व तिचे सुंदर शरीर त्याच्या अंगावर दाबले. त्यानेही हसत हसत तिच्या मिठीला प्रतिसाद दिला.

"माय गॉड! दिपीका तु दिसतेस लुकडी सुकडी, पण मानला मी तुला! तु मला एक प्यार की झंपी दिल्यावरच मला कळले की खरी तु खरी खिलाडी आहेस! एक सुंदर खिलाडी!"

"थॅंक यु सर! मला कधी पासुन तुम्हाला भेटायची इच्छा होती. ती आज पुर्ण झाली. मी तुमची खुप आभारी आहे या तुमच्या क्लासमधे मला घेतल्याबद्दल." दिपीका तिच्या गालाला सुंदर खळ्या पाडत बोलली.

"यु आर मोस्ट वेलकम माय डियर!" शाहरुखही त्याच्या गालाना खळ्या पाडत बोलला. तिला त्याने मिठीतुन सोडले होते, तरी तिला अजुन त्याच्या अगदी जवळ पकडुन ठेवले होते. तिच्या अंगावरच्या सुरेख गोला‌इ कडे पाहत तो हलक्या आवाजात बोलला, "मी तुझ्यासाठी खास खाजगी कोचींग देणार आहे. आवडेल तुला माझे खाजगी कोचींग?"

दिपीकाला सोनलने या ’खाजगी’ कोचींगबद्दलच्या उडत्या गॉसीप्स ऐकवल्या होत्या. खरतर या खाजगी कोचींगमधे काय होते हे कोणीच कधी स्वतःहुन सांगत नाहीत. दुसरी व्यक्ती त्या बंद दारा‌आड चालेलेले पाहु शकत नाही. पण तरी सुद्धा भिंतींना कान असतात हे कधी कधी जरा खरे होते. त्यामुळे ’ते’ नक्की काय असते हे तिला माहित नव्हते तरी ती किंग शाहरुखने त्याच्या तोंडाने केलेली तिची स्तुती ऐकुन ती इतकी भारा‌ऊन गेली होती की एक कणभरही विचार न करता व वेळ न घालवता तिने तिचा होकार दे‌ऊन टाकला!

"ओह येस मोस्ट सरटनली सर! सोनलसुद्धा ये‌ऊ शकते का माझ्याबरोबर? प्लिज?" दिपीकाने त्याला लाडीकपणे गळ घातली.

सोनलकडे पाहत शाहरुखने मान डोलावली. "मी नक्की विचार करीन. काय सोनल तुला आवडेल का मी तुझे आणी दिपीकाचे खाजगी कोचिंग घेतले तर? पण तुम्ही दोघी तुमच्या फिल्मी करीरबद्दल तितक्या गंभीर आहात ? आणी मुख्य म्हणजे तुम्ही ’विचाराने’ मॅचुर्ड आहात?"

"हो.....हो" सोनल अतिशय आनंदाने उडी मारत बोलली.

User avatar
sexy
Platinum Member
Posts: 4069
Joined: 30 Jul 2015 14:09

Re: Celebrities Hot Sexy adult Story In Marathi

Unread post by sexy » 17 Aug 2015 04:57

"ओके ओके! जरा हळु बोल. इतक्यात ही गोष्ट जगजाहीर करु नकोस." शाहरुख हसत बोलला. त्या दोघीही एकदम शांत झाल्या.

"अस करुया आज रात्री तुम्ही दोघी माझ्या रुममधे या. आपण आपले लेसन्स आज रात्रीपासुन चालु करु. हं पण या कानाचे त्या कानाला कळले नाही पाहिजे. ओके? बर इथे तुमचे कोणी बॉयफ़्रेंड आहेत?"

"येस माझा आहे! त्याच नाव रणबीर!" दिपीका लाजत बोलली.

"मी कालच एका मुलाला इथे आल्यावर भेटले आहे. त्याचे नाव इम्रान. पण अजुन तो माझा बॉयफ़्रेंड काही म्हणता येणार नाही." सोनल शाहरुखच्या डोळ्यात पहात बोलली.

"त्याने तुझा किस घेतला का?" शाहरुखने तिच्या नजरेला नजर देत चावटपणे विचारले.

"ओह या! कालच रात्री त्याने माझा पहिला किस घेतला." सोनल न लाजता खिदळत बोलली.

"ओके..... ओके....... वेल. ठिक आहे. मी कय सांगतो ते नीट ऐका मुलीनो. हे आपले सिक्रेट आपल्यामधेच राहिल. ओके? सद्ध्या तुम्ही कोणालाही, अगदी तुमच्या मित्रांनाही सांगायचे नाही. ओके? आपले कोचींग व्यवस्थित झाले तर आपण कदाचीत नंतर आपण तुमच्या मित्रांनाही त्यात सामील करु. ओके? काय वाटते तुम्हाला?"

दोघीही विचार करत होत्या. खर तर सोनल पहिल्यापासुन चांगले जाणुन होती या ’प्रायव्हेट कोचींग’ बद्दल. सोनलला यात काहीच प्रोब्लेम नव्हता. तिचे एक मोठे सिक्रेट होते. तिने ते अजुनही दिपीकाला सांगीतले नव्हते. योग्य वेळेची ती वाट पहात होती. तिला आज दिवसभरात त्या दोघी एकट्या निवांत भेटतील तेव्हा ती संधी साधुन दिपीकाला सगळ सांगणारच होती. आता तिला हा चांगला चांस दिसत होता दोघी मिळुन काही तरी नवीन शिकण्याचा.

"आम्ही तुम्हाला प्रॉमिस देतो. आम्ही कोणालाही काही सांगणार नाही. आपल्या डाव्या स्तनांवर हात ठेवुन दोघींनी शपथ घेतली. शाहरुखला उगाचच वाटले की तिथे त्याचा हात ’तिथे’ पाहिजे होता. पण त्याला ती संधी लवकरच व भरपुर मिळणार होती.

त्या रात्री रणबीर व इम्रानला मुलींबरोबर बागेत बसुन पडलेल्या छान चंद्रप्रकाशात गप्पा मारायच्या होत्या. पण दोघी मुलीनी त्यांना शेंडी लावली. "आज आम्हाला दोघींना शाहरुख सरांनी एक असा‌इनमेंट दिली आहे. मेक अप वर. त्यामुळे आज नको. अस का नाही करत तुम्ही? पाहिजे तर तुम्ही दोघे आमच्याबरोबर ये‌ऊ शकता." शेंडी लावल्याबद्दलचा मोबदला म्हणुन दिपीकाने रणबीरच्या ओठावर ओठ टेकुन त्याचे हळुच चुंबन घेतले. सोनल गालातल्या गालात फक्त हसली.

मेक अप मधे काही त्या दोघांना काही इंटरेस्ट नव्हता. त्यामुळे "नो थॅक्स" करत त्यांनी ना‌इलाजाने नकार दिला आणी त्यांनी आज क्लासमधे शिकलेल्या ’कॅमेरा ऍंगल’बद्दल बोलायला सुरवात केली.

जेवण झाल्यावर रात्री अकरा वाजे पर्यंत सर्वांना मोकळा वेळ असतो. मग या वेळात मुले एक्स्ट्रा क्लासेस घे‌ऊ शकतात. प्रत्येक प्रशिक्षक आपापल्या विषयात मुलांना त्यांच्या आवडीचे विषयात प्राविण्य मिळायची संधी देतात. त्यामुळे त्या दोघी शाहरुखच्या रुममधे जाताना पाहुन कोणाला आश्चर्य वाटायची गरज नव्हती.

शाहरुखची रूम त्या दोघींनी प्रथमच पाहिली. तिथला एकंदर आलीशान थाट पाहुन दोघीही चकीत झाल्या. अतिशय कलात्मक पद्धतीने सजवलेली त्याची रुम खुप मोठी होती. देखण्या ऍंटीक लाकडी फर्नीचरची त्या रुममधे आकर्षक सजावट होती. पण त्यांचे लक्ष वेधुन घेतले ते त्या रूमच्या मध्यभागी असलेल्या बेडने. ती अतिशय मौल्यवान किंग सा‌इज बेड केवळ प्रचंड नव्हती तर फारच बघण्यासारखीही होती.

त्याच्यावर राजस्तानी कशिदाकाम केलेली सुंदर लाल रंगाची चादर पसरली होती. त्याशिवाय कुठल्या तरी कडकी लागुन खालसा झालेल्या राज्यातल्या राजवाड्यातुन मागावलेले विक्टोरीया राणीच्या काळातल्या दोन सोफ्यासारख्या ऐसपैस मोठ्या खुर्च्या त्या पलंगासमोर ठेवल्या होत्या. एका वार्डरोबच्या बाजुला कलात्मकरित्या लपवलेली बाथरूम होती.

सेन्ट्रल एसी असलेली त्या रूममधे पलंगासमोरच्या एका भिंतीवर प्रचंड मोठा एलसीडी टिव्ही व डिव्हीडी व होम थि‌एटर होते.

त्याच्या रुममधे आल्या तेव्हा मुलींच्या अंगावर क्लासचा लोगोवाला टीशर्ट व स्कर्ट असा सकाळपासुन घातलेला युनीफॉर्म अजुनही होता. रॅंम्पवर चालायची सवय असलेल्या दिपीकाने तिच्या चमकत्या लांब केसांचा पोनी टेल बांधला होता. तिच्या सेक्सी चालीने तो पोनी टेलच नाही तर तिचे सुंदर नितंबही लयीत हलत होते. सोनलने तिचे लांब केस सुटे सोडले होते. हलका मेक अप केलेल्या दोघीही अतिशय सुंदर दिसत होत्या.

त्यांना चालताना पाहुन आरामखुर्चीवर बसलेला शाहरुख न राहवुन बोलला. "माय गॉड! तुम्ही दोघी किलर दिसता!" त्याच्या अंगावर जीन्सची शॉर्ट आणी क्लासच्या टी शर्ट घातला होता. मागे रेलुन तो आराम खुर्चीत डॉनच्या ऐटीत बसला होता. त्याचे वाढलेले केस कपाळावर आले होते.

"इंन्शानल्ला! तुम्ही दोघी खरच माल दिसता आहात." त्याच्या चेहऱ्यावर त्याचे प्रसिद्ध मिश्किल हास्य होते व गालावर खळी पडली होती.

"अहो शाहरुख सर, तुम्ही कशाला आमची फिरकी घेता. तुम्ही अस काही बोलला की मला बा‌ई लाज वाटते." दिपीका लाजत बोलली.

"ए दिपीका! तुला काय वाटत? मी काही तुमची मस्करी करतो? नो! नेव्हर! नाही नाही! तुम्ही खरच खुप सेक्सी दिसता. मी तुम्हाला नंतर पटवुन दे‌इन. आजच!" शारुख हसत बोलला. "बर आपण आपले आजचे सेशन चालु करुया? मला सांगा कॅमेरासमोर चांगला पर्फोरमन्स द्यायला सगळ्यात मोठा अडथळा कसला असतो?"

"डायलॉग विसरणे." सोनल पटकन बोलली.

"नाही ते डबींगमधे कव्हर करता येते." शहरुखने मान हलवत सोनलला समजावले. "आणी काही?"

"डायलॉगचे टा‌इमींग चुकणे?" दिपीकाने घाबरत उत्तर दिले

"नाही. बाकीचे ऍक्टर तुम्हाला संभाळु शकतात. नाही विचार करा! ते असे काही आहे की खुप लोकाना ती गोष्ट त्रास देते आणी त्यांची करीयर बिघडवु शकते."

"मला माहित आहे. कॅमेराची भिती!" सोनल एक्सा‌इट होत बोलली.

"वेल डन सोनल! एक्झॅक्टली!" शाहरुख खुश हो‌ऊन बोलला."व्हेरी गूड. आणी ही भिती तुम्ही कशी घालवु शकता?"

दोघींनी विचार केला पण त्यांना काहीच सुचेना. "सर नाही सुचत." दोघी निराश हो‌ऊन एकदम बोलल्या.

"तुम्ही कधी शाळेच्या शोमधे स्टेजवर भाषण केले आहे?"

"मी केलय अनेकदा," दिपीकाने अभिमानाने सांगीतले.

"तुझ्या टिचरांनी तुला कधी स्टेजची भिती कशी घालवायची याचे मार्गदर्शन केले होते का?" शाहरुखने दिपीकाला विचारले.

दिपीकाला सुचेना काय उत्तर द्यावे.

"त्यांनी तुला कधी तरी सांगीतले असेल, आठव, की आपण स्टेजवर उभे राहिले की अशी कल्पना करायची की आपल्या समोर बसलेले सगळे उघडे नागडे बसले आहेत. असे दृश्य डोळ्यासमोर आणले की आपली भिती नाहिशी होते." शाहरुखने हसत माहिती पुरवली.

"हो! हो! मला आठवल. माझ्या एका टिचरने मला असे सांगीतले होते!" दिपीका हसत बोलली.

"ओके! वेरी गुड! मी तेच टेकनीक वापरणार आहे. इंशांनल्ला! तुम्ही मुली आयुष्यात कधीही कोणासमोर लाजणार नाही असे आपण एक आज टेक्नीक आपण शिकणार आहोत." शाहरुख दोघींकडे काळजीपुर्वक पहात होता. "आपण काय करणार? समोरचे नग्न आहेत असा विचार करण्यापेक्षा, आपणच नागडे होणार आहोत!"

अस बोलतानाच त्याने त्याचा टिशर्ट अंगातुन काढला व त्याचे पोटावरचे ’सिक्स पॅक्स’ त्याने दोघींसमोर उघडे केले. त्याचे ते प्रसिद्ध ६ पॅक ऍब्स फारच कमी लोकांनी प्रत्यक्षात पाहिले होते.

दिपीका चुळबुळत उभी होती. खरतर तिला शाहरुखला संपूर्ण नागड पहायच होत. ’किती मजा ये‌इल’ ती स्वतःशीच विचार करत होती. पण आपले पण कपडे काढायचे म्हणजे? तिला विचार पडला होता.

"सर मी काय करु हे मला समजत नाही." ती मान खाली घालुन लाजत बोलली.

शाहरुखने तिच्या हनुवटीला बोटाने उचलले. "दिपीका माझ्या कडे बघ. आय कॅन बेट! तुला तुझ्याबद्दल अशी भिती वाटतेय की तुझी फिगर चांगली नाही!" तो तिच्या डोळ्यात पहात होता. त्याचे वाक्य ऐकताच दिपीका एकदम कावरीबावरी झाली. जणु काही तिच्या मनातलेच तो बोलला होता.

शाहरुखने तिच्या डोळ्यात पहात त्याचे बोलणे पुढे चालु ठेवले. ’तुला वाटते की तुझे बूब्स मोठे आहेत किंवा लहान आहेत, किंवा त्याचा आकार बरोबर नाही. तुझे हिप्स बेढब आहेत किंवा तुझे पोट सपाट नाही, याच्यातले काहीतरी तुला नक्की वाटत असेल. रा‌ईट?" अजुनही तो तिच्या डोळ्यात पहात होता.

"सर तुम्हाला कस कळल?" दिपीकाने चकीत हो‌ऊन विचारले.

"हे बघ हा सगळा त्या स्टेज किंवा कॅमेराच्या भितीचाच परिणम आहे." शाहरुख त्याची मान हलवत बोलला. "बघा मी तुम्हाला माझा अनुभव सांगत आहे. हे पहा आपण एक गोष्ट करुन पाहु. त्यानंतर मग तुम्ही ठरवायचे की तुम्हाला खाजगी कोचिंगची गरज आहे की नाही. मी तुम्हाला नग्न पाहीन, मग तुम्ही मला तुमचे तुमच्या स्वतःच्या शरीराबद्दलचे मत सांगा. तुमच्या स्वतःच्या शरीराबद्दलच्या तुमच्या मतात मला एक जरी तथ्य मला आढळले तरी तुम्ही हा क्लास सोडु शकता. ओके? पटतय तुम्हाला माझ म्हणणे?"

त्याने सोनलकडे पाहिले. ती काहीच बोलत नव्हती पण मनातल्या मनात तिला शाहरुखसमोर कपडे काढायची फार इच्छा होती. मुख्य म्हणजे तिला शाहरुखला नग्न पहायच होत. तिचा हात तिच्या टिशर्टच्या खालच्या टोकाला पोचलाही होता त्याला वर करुन काढायला. शाहरुखला सोनलबद्दल खात्री होती. प्रश्न फक्त दिपीकाचा होता.

दिपीकाने सोनलकडे पाहिले. दोघींची नजरानजर झाली. दोघींनी एकीमेकीला न बोलता होकार दिला.

"ठिक आहे." दिपीका पुटपुटली. ती जरा कुरकुरत होती, पण तिलाही शाह्रुखला नग्नावस्थेत पहायची खुप इच्छा होती, आणी आज ही संधी तिला सोडायची नव्हती. तिने तिचा टिशर्ट काढला. नंतर तिने स्कर्ट उतरवला. तिच्या अंगावर फक्त एक नाजुक लेसवाला ब्रा व त्याला मॅचींग चड्डी उरली होती. तिच्या बाजुला सोनल तिच्या काळ्या रंगाच्या ब्रा व पॅंटीवर उभी होती. तिने तिचा टिशर्ट व स्कर्ट बाजुच्या आराम खुर्चीवर फेकले होते. दिपीकाने तिचे कपडे त्याच खुर्चीवर टाकले.

शाहरुख त्याच्या शॉर्टवर उभा होता. "सर तुम्ही नाही का काढणार तुमची शॉर्ट?" सोनलने त्याला विचारले.

"काश मी तस करु शकेन! मला तुम्हा मुलींना आतापासुन नर्व्हस करायची इच्छा नाही. कारण माझ्या शॉर्टच्या आतमधे मी काहीच घातले नाही" तो दोघींकडे आळीपाळीने पाहत नाटकी आवाजात म्हणाला.

"मी काही नर्व्हस होणार नाही." सोनलले न लाजता त्याच्याकडे पहात हात मागे नेले व तिची ब्राची स्नॅप उघडली. खांद्यावरच्या पट्ट्या हाताने काढत तिने तिचे स्तन उघडे केले. मध्यम आकाराचे तिचे स्तन व त्यावरील छोटे चॉकलेटी निप्पल सगळ्यांच्या समोर उघडे झाले.

दिपीका अजुनही संभ्रमात होती. सोनलने ते ओळखुन ती तिच्याकडे वळली व तिने, "ए दिपीका! मी तुला मदत करते." असे म्हणत तिने दिपीकाची ब्राची स्नॅप उघडली. दिपीका अजुनही तिच्या हाताने स्तनावर ब्रा धरुन ठेवली होती. ते पाहुन सोनल खाली वाकली व तिने दिपीकाची पॅंटी खचकन खाली खेचली.

User avatar
sexy
Platinum Member
Posts: 4069
Joined: 30 Jul 2015 14:09

Re: Celebrities Hot Sexy adult Story In Marathi

Unread post by sexy » 17 Aug 2015 04:57

दिपीका व सोनल एकदम किंचाळल्या. पण लगेच दोघीही खिदळत एकीमेकीला मदत करत सोनलची चड्डी व दिपीकाची ब्रा त्यांनी एकीमेकीच्या अंगावरुन दुर केल्या. संपुर्ण विवस्त्र हो‌ऊन त्या शाहरुखकडे उत्सुकतेने पाहत आता तो काय करतो हे पाहु लागल्या.

’सर आता तुम्ही!" दिपीका न राहवुन म्हणाली.

शाहरुख त्याच्यासमोरच्या नग्नावस्थेत उभ्या असलेल्या दोन सुंदर युवतींकडे काळजीपुर्वक पाहत होता. दोघीही १८ वर्षाच्या होत्या. दिपीकाचे स्तन सोनलपेक्षा मोठे व खुप डौलदार होते. गोलाकार आकाराच्या त्या घटांवरचे तांबुस रंगाचे स्तनाग्र छताकडे ऐटीत पहात होते. सोनलचे स्तन दिपीकाच्यापेक्षा छोटे व कोनाकार होते. तरीही त्यांचा आकार तितकाच आकर्षक होती, विषेशतः त्यांवरचे अगदी ’नटी’ चॉकलेटसारखे दिसणारे निप्पल्स त्याला अगदी खावेसे वाटत होते.

त्याने कल्पना केल्याप्रमाणे दिपीकाने तिच्या योनीवरचे केस कापुन त्याला आकर्षक असा छान आकार दिला होता. तिच्या योनीचे ओठ फुगलेले असल्याने तिच्या योनीची फट मस्तपैकी आधोरेखीत झाल्यासारखी उठुन दिसत होती. त्या‌उलट सोनलची योनी काळ्या सरळ केसाने भरली होती. तरीही तिच्या योनीचे खालचे ओठ उमललेल्या कमळाप्रमाणे उघडलेले असल्यामुळे तिच्या योनीच्या आतला गुलाबी भाग त्याच्या दृष्टीला पडत होता.

त्याला आनंद वाटत होता की या दोघीना त्याच्या क्लाससाठी निवड करण्यात व आज पहिल्या दिवशीच या दोघींनाच खाजगी कोचींगसाठी त्याने बोलावण्याची त्याचा निर्णय अगदी अचुक होता.

तो खाली वाकला व त्याने त्याची शॉर्ट खाली खेचली व पायातुन काढुन टाकली. तो उभा राहिला व त्याच्या नाटकी आवाजात हात पसरुन बोलला,"पहा मुलींनो तुम्ही किती सेक्सी आहात याचा एक पुरावा!" बोलुन झाल्यावर त्याने त्याच्या लंडाला प्रेमाने कुरवाळले.

मुली आ वासुन त्या जगप्रसिद्ध हिंदी फिल्मच्या बादशाहाचा लंड पहात होत्या!. पुर्ण उठलेला त्याचा लंड सात इंची तरी होता. सुंता केलेला असल्याने त्याचा सुपडा डौलात वर पहात होता. त्याच्या बुडाशी काळ्या कुरळ्या केसांचा भला मोठा गुच्छ होता. त्याच्या लंडाचे धुड एखाद्या सजिव प्राण्यासारखा त्याच्यासमोर उभ्या असलेल्या त्या सुंदर नग्न मुलींकडे पहात डोलत होते.

मुली अवाक हो‌ऊन बावळटासारख्या आ वासुन त्याच्या लंडाकडे पाहत होत्या. त्या जगप्रसिद्ध माणसाचा लंड पाहण्याचे भाग्य फार कमी लोकांनी मिळाले होते. असे फार दुर्मीळ दृश्य पाहण्याचे भाग्य त्यांना लाभले होते. त्याचा लंड त्या दोन मोहक कन्यांना पाहुन पुर्ण उत्तेजीत स्थितीत होता.

"दिपीका, सरांचा काय मस्त उभा राहिला आहे नाही का?" सोनल तिच्या कानात न राहवुन बोलली व दोघीही लाजुन लाल लाल झाल्या.

"ओह माय गॉश!" दिपीका अजुनही त्याच्या लवड्याकडे एखादा मुंगुस नागोबाकडे जसा तल्लीन हो‌ऊन पहात राहिल तसे पाहत होती.

"ओके गर्ल्स!" शाहरुखने घसा साफ करतात तसा आवाज करुन दोघींना भानावर आणले. "हे पहा आजचा आपला लेसनचा विषय कशावर आहे हे लक्षात घ्या. जर तुम्ही नग्न हो‌ऊन दुसऱ्यांसमोर न बावचळता वावरु शकला, तर तुम्हाला आयुष्यात कधीही कॅमेराचे भय बाळगायचे कारण नाही. विचार करा तुमच्या आताच्या स्थितीत तुम्ही मजेत वावरत आहात का? मला खर काय ते सांगा. नाही ना?"

"नाही सर!" दोघींनी एका सुरात मान्य केले.

"ओके नो प्रोब्लेम्स! आजपासुन, नव्हे आत्तापासुन आपण अश अवस्थेत कसे वावरायचे याचे प्रशिक्षण घे‌ऊया. ओके? आपण नग्नावस्थेत अगदी सामान्य प्रकारे वागायला प्रथम शिकु या. ठिक आहे? इतके सहजतेने की तुम्हाला काहीही जाणवणार नाही. माझ्यावर विश्वास ठेवा मुलींनो मीही असाच शिकलो होतो. आणी विश्वास ठेवा मी या प्रसंगातुन अनेकदा गेलो आहे. तेव्हा कुठे मी कुठेही आजकाल इतका सहज वावरतो व एकदम बिनदास असतो."

"पण शाहरुख सर तुमचापण उठला आहे !" दिपीका सुस्कारा सोडत त्याच्या लंडाकडे बोट दाखवत बोलली.

"ओह तो ना. तो असाच चावट आहे! तुमच्यासारख्या सुंदर मुलींना पाहुन त्याचे भान असेच सुटते. मग तो माझे न ऐकता असा उठुन उभा राहतो, आणी उड्या मारायला लागतो, तो आणखी काय काय करतो. पण अगदी खर सांगायच तर, त्याला तुमच्यासारख्या सुंदरींबरोबर बरोबर सेक्सचा खेळ खेळायचा असतो, म्हणुन त्याचे हे चाळे असतात इतकच!"

"म्हणजे आपल्याबरोबर." सोनलने दिपीकाकडे पाहत कारण नसताना तिला माहिती पुरवली.

"इतकच?" दिपीकाचे डोळे मोठे झाले होते "हे खर का शाहरुख सर? तुमचा कॉ....अ...आ......तुमचा तो आमच्या बरोबर सेक्सचा गेम खेळायला तयार हो‌ऊन उभा राहिला आहे?" तिने मिस्किलपणे विचारले.

शाहरुख हसला. "मुलींनो तुम्ही दोघीही अतिशय सुंदर आहात. फारच आकर्षक. मी तर एक साधा सुधा बंदा आहे. खर सांगायच तर मला तुमच्याबरोबर कामक्रिडा करायला खुप आवडेल. पण तुम्ही येथे त्यासाठी नाही आलात. बरोबर ना मी काय म्हणतो ते? तुम्हाला फिल्मी दुनियेत प्रवेश करायचा आहे आणी मी तुमचा मार्ग दर्शक आहे आणी मित्रही. आपल्याला तुमची कॅमेराची भिती प्रथम घालवायची आहे. ओके? एखादी गोष्ट तुमच्या मनाविरुद्ध असेल तर माझी तुमच्यावर कधीही सक्ती राहणार नाही. तुमच्या मनविरुद्ध काही इथे होणार नाही. आता आपण आपल्या आजच्या लेसनना सुरुवात करायची का? "

सोनल फारच उत्तेजीत झाली होती. शाहरुखचा लंड पाहुन खर तर तिला दिपीकाला तिचे ’ते’ गुपीत सांगावेसे वाटत होते.

"लेसनचा पहिला पार्ट. आपण अभिनय न करता काही तरी वेगळे करुया. आपण काय करुया बरे?" शाहरुखने नेहमीच्या हातखंड्याने टाळ्या वाजवत दोघींना विचार करायला लावले.

"आपण डान्स करुया का?" सोनलने उत्साहाने विचारले.

"सुपर आयडिया!" शाहरुख बोलला. "सोनल तु बॅले शिकली आहेस. करेक्ट? तु बॅले कर, दिपीका तु तुझा फ़ेवरीट भरतनाट्यम कर. ओके? मी भांगडा करतो." अस बोलुन तोंडाने ढोलकचा आवाज काढत तो भांगडाच्या तालावर नाचु लागला. सोनल बॅलेरिनासारखी चवड्यावर उभी हो‌ऊन गिरक्या घे‌ऊ लागली. दिपीका भरतनाट्यमच्या पदन्यासात थिरकु लागली.

नाचता नाचता शाहरुख त्यांना बारका‌ईने पाहत होता. दोघींचे नाजुक कमनिय नागडे देह नाचताना फारच देखणे दिसत होते. त्याचा ताठरलेला लंड टणाटण उडत होता. सोनलचा एक डोळा सतत त्याच्यावर होता. तिने पाय वर करुन वर डोक्याच्या दिशेला सरळ नेला व एका पायावर तोल संभाळत ती बॅलेच्या पोजमधे उभी झाली. तिच्या वर उचललेल्या पायाच्या बेचक्यात तिची ताणलेली पुच्ची मोठी सुंदर दिसत होती. तिचे छोटे स्तन हिंदकाळताना पाहुन शाहरुखला त्यांना हात लावुन, त्यांना दाबायची व तिला धरुन उभ्याभ्याच तिच्या पुच्चीत लंड खुपसायची भारी इच्छा होत होती.

दिपीका एका पायाच्या चवड्यावर अर्धवट बसुन पाय समोर ताणत हस्तमुद्रा करत होती. पाठीची ऐटदार कमान झाल्याने तिचे गोल गरगरीत स्तन पुढे आले होते. तिची उघडी योनी व त्यावरचा त्रिकोण आत्ताच्या आत्ता त्याच क्षणाला चाटायचा मोह शाहरुखने मोठ्या प्रयासाने आवरला.

त्या दोन सेक्सी युवतीना इतका सुंदर नाच सहजतेने करताना त्यांचे कमनिय अप्रतिम देह पाहुन, खर तर तो भलताच उत्तेजीत झाला होता. त्याच्या मनातले विचार आवरताना त्याचा हात त्याच्या पुर्ण ताणलेल्या लंडावर कधी पोचला व तो हळु हळु मुटल्या मारायला लागला, हे त्यालाच कळले नाही. दिपीकाने त्याच्याकडे पाहिले याची त्याला जाणीव झाली, तेव्हा कुठे त्याचा हात थांबला होता व त्याने हातात पकडलेला लंड सोडुन दिला.

पण सोनलने त्याचा तो चाळा बरोबर पकडला होता. तिने दिपीकाच्या कानात खुसफुस करुन तिने लगेच तिला बातमी पुरवली,"अग सर ना त्यांचा कॉक हलवत होते!"

दिपीका शाहरुखकडे त्याच्या लंडाला पाहायला लागली. सोनलने हल्लीच तिला तिने स्वतः या विषयात तिच्या मित्रांबरोबर केलेल्या पराक्रमांची भरपुर माहिती दिपीकाला पुरवली होती. तसे दिपीकानेही रणबीरला एकदा त्याचा लंड हलवुन दिला होता. नंतर त्याच्या लंडातुन उडालेले पिचकाऱ्या हातावर घ्यायला तर तिला खुपच मजा आली होती. तिचा हात त्याच्या चिकाने भरुन चिकट झाला होता तरी!

दिपीका ती पुर्ण नागडी आहे हे विसरुन शाहरुखच्या जवळ गेली. "सर तुम्ही तुमचा कॉक हलवत होता ना?"

शाहरुखला त्या परिस्थितीतही हसु आले. "हे बघ माझ गांधीजींसारख आहे. मी सुद्धा खोटे बोलु शकत नाही. मी माझा हलवत नव्हतो, तर त्याच्याशी खेळत होतो. खर तर तुम्ही दोघी इतक्या सुंदर दिसता आहात की मी माझ्या या छोट्याशी खेळण्याचा मोह आवरु शकलो नाही. तु मला सांग दिपीका, जेव्हा तुला हॉर्नी वाटते तेव्हा तु तुझ्या ’तिथे’ खाली हात लावतेस की नाही? मला माहिती आहे!"

दिपीका लाजुन लाल झाली. शाहरुख सोनलकडे वळुन म्हणाला "मी बेट लावतो, तुही तेच करतेस की नाही?

त्यावर दिपीकाला हसु आवरेना. "होय सर तीही तेच करते!"

"तुम्ही दोघी खरच चावट दिसता मला. ए मला सांगा तुम्ही दोघी ’ते’ एकत्र बसुन करता ना? बघा तुमचा चावटपणा ऐकुन व पाहुन मलाही माझ्या लंडाला हातात घे‌ऊन त्याच्याशी खेळावासे वाटते." शाहरुखने आपला लंड हातात घेतला व तो त्याला मुठीत घे‌ऊन हळुवारपणे हलवु लागला. "तुमची काही हरकत नाही ना. तुम्ही बदमाश मुलींनी मला इतक हॉर्नी बनवल आहेत की मला असे करण्याशिवाय कहीच दुसरा उपाय नाही. बोला चालेल ना तुम्हा मुलींना मी असे केले तर? तरच मला जरा चैन पडेल!"

दोघीही काही न बोलता तो त्याच्या लंडाशी काय करतो ते पहात होत्या. त्याही उत्तेजीत झाल्या होत्या. त्यांचे निप्पल्स कडक हो‌ऊन त्याच्यातुन मस्त संवेदना उठत होत्या. लंड हलवताना शाहरुखच्या लंडाला पाणी सुटले होते. तो पाय फाकवुन किंचीत मागे झुकुन त्याचा हलवत होता. त्यामुळे पुढे आलेल्या त्याच्या सुंता केलेल्या लंडाच्या सुपड्यावर त्याच्या लंडाला सुटलेल्या पाण्याचे थेंब त्यांना स्पष्ट दिसत होते. तो आळीपाळीने त्यांच्या निप्पलकडे पाहत सावकाश मुटल्या मारत, मनात त्यांचे निप्पल चोखायचे स्वप्न पाहत होता.

त्याने त्याचे लक्ष त्यांच्या पुच्चींकडे वळवले. त्यांच्या पुस्सीत त्याचा लंड घालुन त्यांना ठोकण्याचे तो मनोरथ रचत होता. त्याच्या हाताचा वेग वाढला, त्याचे डोळे बंद झाले होते. मोठ्या आवेगाने त्याचा हात हलत होता. त्याने "आ..आ....आ......" असा विचित्र आवाज त्याच्या घशातुन निघाला व त्याचा लंड पिचकाऱ्या मारु लागला. त्याची पहिली पिचकारी दिपिकाच्या पायाजवळ उडाली. ती दचकली पण मागे काही हटली नाही. तो परत परत त्याच्या विर्याच्या पिचकाऱ्या मारत राहिला व थकुन त्याच्या पायातले बळ गेल्यासारखा बाजुच्या खुर्चीत मटकन बसला.

"वा‌ऊ!" सोनलला राहवले नाही.

"फॅन्टास्टीक! मा‌इंड ब्लो‌ईंग!!" दिपीका चित्कारली.

समोरच्या त्या सेक्सी दृश्याने दोघींच्या हळव्या झालेल्या पुस्सीमध्ये होणारी चलबिचल आणखिनच जास्त हो‌ऊ लागली. त्या डोळे फाडुन एकटक ते दृश्य पाहात होत्या. त्यांना आता राहवेना. त्या पलंगावर शाहरुखला त्यांच्या पुच्च्या दिसतील असे बसुन त्यात बोटे चालवत हस्तमैथुन करु लागल्या. त्या इतक्या उत्तेजीत झाल्या होत्या की त्यांचे स्खलन व्हायला काही फारसा वेळ लागला नाही!

थोडा वेळ थांबुन ते परत गप्पा मारायला लागले. शाहरुख त्यांना त्याच्या शुटींगच्या गमती सांगु लागला. त्या कन्या आपण अजुनही नग्न आहोत, तोही नग्न आहे हे विसरुन त्याच्या अवतीभोवती बागडत राहिल्या. तासाभराने शाहरुखने त्यांना पेप्सी पाजले.

"ओके गर्ल्स! ! आपण उद्या इथेच याच वेळी परत भेटु, इंन्शानल्ला!!! आणी आपला क्लास पुढे चालु करु. ऒके? असे सांगुन त्यांना त्यांच्या रुमवर पाठवुन दिले.

त्य कपडे घालुन त्यांच्या रुमवर परत गेल्या खऱ्या, पण त्याच्या पुच्च्या अजुनही हुळहुळत होत्या. त्यामुळे फटाफट कपडे काढुन त्या नागड्या झाल्या व समोरासमोर बसुन आपल्या पुच्चीत बोटे घालुन दोन तिनदा झडल्या, तेव्हाच त्यांना झोप लागली.

*********

दुसऱ्या दिवशी रात्री जेवणे झाल्यावर त्या दोघी रणबीर व इम्रानला कटवुन झटपट शाहरुखच्या रूममधे दाखल झाल्या. आत येताच दिपिकाने दार बंद करुन लॉक केले व शाहरुखने न सांगता त्या दोघींनी त्यांचे कपडे त्यांनी स्वतःच उतरवले व शाहरुख काय करतो ते उत्सुकतेने पाहु लागल्या.

शाहरुखने दोघींचे उत्सुकता ताणत हळुहळु त्याची चड्डी खाली केली तेव्हा त्याचा लंड पुर्ण ताठरलेला होता व काटकोनात उभा होता.

ते पहातान दोघीना हसु आवरले नाही व त्या एकीमेकीना डोळा मारत हसल्या. सोनलने दिपीकाला कोपराने ढुशी दिली व ते दृश्य दाखत कुजबुजली, "बघ सरांचा कॉक आपल्याला नागड बघुन लगेच उठला आहे."

दिपीका शाहरुखकडे पाहत बोलली,"सर, आम्हाला खाजगी कोचिंग देताना तुम्हाला असे होते का? आणी सर तुम्ही आजही आम्हाला तुमचा हलवुन दाखवणार नं? काल आम्हाला किती मजा आली म्हणुन सांगु!"

शाहरुखने लंड हातात घे‌ऊन तिला हलक्या आवाजात समजावले," तुमच्या सारख्या सुंदर पऱ्यांसाठी मी काहीही दाखवायला तयार आहे. पण मला सांगा काल तुम्ही तुमच्या रूममधे गेल्यावर काय केले? मी बेट मारतो, तुम्ही तुमच्या पुच्च्यांमधे बोटे घालुन कितीतरी वेळ उंगली केलीत की नाही? खर सांगा!"

दिपीका लाजुन तिच्या गालावर लाल लाल गुलाब फुलले. सोनल मात्र बेरडपणे शाहरुखच्या नजरेला नजर भिडवत हसली व त्याच्या म्हणण्याला होकार दिला.