मिश्रा गरम गरम आंटी - marathi sex story

Discover endless marathi sex story and novels. Browse marathi sex stories,hindi adult, Marathi katha,erotic stories. Visit psychology-21.ru
User avatar
sexy
Platinum Member
Posts: 4069
Joined: 30 Jul 2015 14:09

मिश्रा गरम गरम आंटी - marathi sex story

Unread post by sexy » 29 Oct 2015 06:00

Imageमिष्टर मिश्रा एका प्रायवेट कंपनीत कामाला होते. त्यांचे वय अंदाजे ३९ – ४० असेल. तसा तो एक साधारण माणूस होता पण त्यांच्या बायकोची तर काही औरच बात होती ३७ – ३८ वर्षाची अंगाने हवी तेथे भरलेली. ती एक गरम गरम आंटी च होती, अगदी गोरीपान, लांब काळे केस, कपाळाला लाल टिकली, गळ्यात मंगळसूत्र, आणि भांगामध्ये कुंकू अगदी सुंदर अश्या होत्या मिसेस मिश्रा. त्या एक टीचर होत्या. तिला एक १३ वर्षाची पोरगी व एक १४ वर्षाचा पोरगा होता पण तरीही अंदाजे ३८ – ३० – ३८ फिगर असेलेली. त्या नेहमी साडी नेसत असत. मी दररोज तिला पाहत असे. कधी कधी केस बांधण्या साठी ती हाथ वर घेत असे त्यामुळे तिच्या साडीच्या एका कोनातून तिचे ब्लाउज मध्ये जाकलेले उभार पाहणे मला खूप आवडे. चालताना तिचे घुसळनारे बोचे पाहत मी कित्येक वेळा मुठ मारली होती. मी अगोदर तिच्या बद्दल असा विचार करत नसे पण ती नवरा बायको विनाकारण उगीचच मला खुन्नस द्यायची. त्यामुळे मी पण तिच्या विषयी असा विचार करू लागलो. मी नेहमी विचार कारे कि हि कपड्यावरून इतकी सुंदर मादक आहे तर मग कपड्याशिवाय कशी दिसेल. कधी ना कधी तिला अंगाखाली मिळाली तर खरच लंड खुश होऊन जाईल.

गरम गरम आंटी ला तो बोलत होता. ये रांडे जवळ बस ती बसली लंड तोंडात घे.
एकदा मी असाच मी. मिश्रांच्या घराच्या पाठीमागे असणाऱ्या वाटेने जात होतो. माझे सहज लक्ष गेले. पाहतो तर सौ. मिश्रा काहीतरी करत होत्या. मी लगेच झुडपा मागे लपलो आणि पाहू लागलो. तिने इकडे तिकडे नजर फिरवली आणि तिने आपली साडी गुढग्या पर्यंत वर केली. आणि साडीच्या आत हाथ घालून तिने आपली लाल रंगाची चड्डी खाली सरकवली. व ती मुतायला खाली बसली. मी पाहत राहिलो मला फक्त तिच्या मांड्या तला काळ्या केसांचा पुंजका फक्त दिसला आणि त्यातून निघालेली सुर्र्रर्र्र्रर्र धार….. मी आवंडा घोटला लगेचच माझ्या बाबुरवणे सलामी दिली. मी त्याला गोंजारत तीच मुतन पाहू लागलो. ती आता उठली तिने चड्डी वर केली व साडी नित करत ती आत गेली.
त्या प्रसंग नंतर तिला झवण्याची इच्छया खूपच तीव्र झाली. मी संधीची वाटच पाहत होतो.
आणि एकदा ती संधी आली.

मिश्रा भांडी घासायला किचेन मध्ये गेल्या. मिश्रा कुठे गेल्या त्याने किचेन कडे हात दाखवला मी लगेच आत शिरलो.

त्या बरोबर ती शांत झाली व भांडी घासू लागली. मी तिला मागून धरली होती मी माझा लंड तिच्या बोच्यावर दाबत होतो. आणि माजे हात पुढे घेऊन तिचे ब्लाउज मध्ये लपलेले बॉल दाबू लागलो. हळू हळू मी तिच्या ब्लाउज चे हुक काढले व ब्लाउज चे कोपरे बाजूला करून तिच्या ब्रा चे मध्ये मी हात घालून तिचा एक बॉल बाहेर काढला. अगदी ताठ ताठ गोल गरगरीत गोरापान व एका हातात न मावेल एवढा मोठा तो बॉल होता त्यावर जांभळ्या रंगाचे बोंड (निपल). मी समोर येऊन तिचा बॉल माझ्या तोंडात घेतला व मी तो चोखू लागलो मला आणखीच सेक्स चढला मी तसीच तिला खाली पाडली व तिच्या अंगावर चढलो ती बोलली थांब न भांडी तरी घासुदे मी बोललो मग तुमचा नवरा कसा साठी आहे आणि मी त्याला हाक मारली मी. मिश्रा आले काय? जरा ती भांडी घासा … मी त्यांच्या बायकोच्या अंगावर चढलो होतो. त्यांनी ते पाहिलं पण निमूट पाने ते भांडी घासत आपल्या बायकोला मी झवताना पाहू लागले.

मी एका हाताने तिच्या साडीत हाथ घातला व तिची साडी वर करू लागलो. तिच्या गोऱ्यापान मांड्या हळूहळू उघड्या होत होत्या. मी आणखी हाथ आत घातला माझा हाथ हळूहळू तिच्या जाघेंवर मजा हाथ पोहचला मी खुश होत आणखी हात वर नेला मला तिच्या चड्डीची किनार जाणवली. मी तिच्या चड्डीत हाथ घालणार तेवढ्यात तिच्या नवऱ्याने हक मारली.. मी वैतागलो काय आहे?
नाही बेडरूम मध्ये जा तेथे योग्य पडेल प्लीज.

ओके ओके चला सौ. मिश्रा नाही तुम्ही या तुम्हाच्या बायकोला घेऊन बेडरूम मध्ये आणि मी बेडरूम मध्ये गेलो पाठोपाठ ती दोघ आली मी. मिश्रा त्यांच्या बायकोला घेऊन आले आणि बेडरुमच दार बंद करत बाहेर जात होते पण मी त्यांना थांबिवले व बोललो तुम्ही कुठे जाणार नाहीत तुम्ही इथेच बस मी काय करतोय ते बघा. तो तिथेच सोफ्यावर बसला.

मी बेडवर बसलो आणि सौ. मिश्रा ना बोललो माझ्या रांडे चल कपडे काढ तुजे आणि मला अस शांत झवन आवडत नाही काहीतरी बोल एकदम घाणेरड.

ती काहीच बोलली नाही. तिने पदर खाली टाकला. व हळूहळू साडी सोडली आणि बाजूला टाकली
ये झवाडे लगेच काढ कपडे, मी तिने ब्लाउज आणि परकरही काढला.
गरम गरम आंटी ला तो बोलत होता. ये रांडे माझ्या जवळ बस ती बसली चाल मजा लंड तोंडात घे.