बहिणीबद्दल पन्नास इच्छा - Marathi Sex Stories

Discover endless marathi sex story and novels. Browse marathi sex stories,hindi adult, Marathi katha,erotic stories. Visit psychology-21.ru
User avatar
Fuck_Me
Platinum Member
Posts: 1107
Joined: 15 Aug 2015 03:35

बहिणीबद्दल पन्नास इच्छा - Marathi Sex Stories

Unread post by Fuck_Me » 11 Jan 2016 05:12

बहिणीबद्दल पन्नास इच्छा Marathi Sex Stories
माझ्या कथांच्या एका बहिण-वेड्या चाहत्याबरोबर मी चाटींग केले तेव्हा त्याने मला सांगितले की त्याला आपल्या बहिणीबरोबर काय काय करायचे आहे ते. त्याच्या त्या ५० इच्छा मी येथे लिहीत आहे ज्या तुम्हाला नक्कीच उत्तेजीत करतील….

१) माझी पहिली इच्छा आहे की कसेतरी माझ्या बहिणीला कळू दे की मी किती तिच्यासाठी झुरत आहे, मरत आहे आणि मग ती माझ्याबरोबर लैंगीक संबंध ठेवायला तयार व्हावी. आणि मग माझ्या पुढच्या सगळ्या इच्छा पुर्ण व्हाव्यात.

२) माझी इच्छा आहे की मी माझ्या बहिणीबरोबर विवाहीत जोडप्यासारखे बाहेर फिरायला जावे, हातात हात घेवून किंवा कंबरेत हात घालून….

३) मला माझ्या बहिणीबरोबर शहरभर फिरायचे आहे, शापींग करत, रेस्टारंटमध्ये जेवत, पार्टी करत, थि‌एटरमध्ये सिनेमा बघत…. आणि हे सगळे सार्वजनिक ठिकाणी करताना, मला तिच्या छातीच्या उभारांचे, तिच्या नितंबाचे आणि तिच्या पुच्चीचे कोणाच्याही नकळत स्पर्शसूख घ्यायचे आहे.

४) जेव्हा माझ्या बहिणीचा नवरा आजुबाजूला असेल तेव्हा त्याच्या नकळत मला तिच्या छातीच्या उभारांचे स्पर्शसूख घ्यायचे आहे आणि जमलेच तर तिच्या पुच्चीला स्पर्श करायचा आहे किंवा तिच्या पुच्चीत बोटे घालायची आहे.

५) माझी अशी इच्छा आहे की माझ्या बहिणीने नेहमी पारदर्शक, गुलाबी किंवा पिवळ्या रंगाची साडी घालावी आणि आतमध्ये काळ्या रंगाची ब्रेसीयर व पँटीज घालावी… जेणेकरून मला तिच्या ब्ला‌ऊजमधून ती काळी ब्रेसीयर सहज दिसावी व तिच्या पँटीजची आ‌ऊटला‌ईन तिच्या नितंबावर सहज दिसावी.

६) माझी इच्छा आहे की माझ्या बहिणीने आम्ही एकांतात असताना फक्त काळ्या रंगाची ब्रेसीयर आणि पँटीज घालावी आणि दिवसभर माझ्यासमोर तसेच वावरावे.

) माझी अशी इच्छा आहे की माझ्या बहिणीने आपल्या नग्न शरीरावर फक्त पारदर्शक पांढऱ्या रंगाची साडी घालावी ( ब्ला‌ऊज, पेटीकोट, ब्रेसीयर व पँटीज न घालता) जेणेकरून मला तिच्या गोऱ्या गोऱ्या छातीचे गोळे त्यातून स्पष्ट दिसावे. तसेच तिच्या छातीवरील चाकलेटी अरोला आणि त्यावरील कडक निप्पल स्पष्ट दिसावे.

८) माझी इच्छा आहे की माझ्या बहिणीने आपल्या नग्न शरीरावर फक्त पारदर्शक गुलाबी रंगाचा सेक्सी गा‌ऊन घालावा…. ज्याने मला तिच्या मादक आणि मासंल शरीराचा आकार त्यातून दिसावा.

९) माझी इच्छा आहे की माझ्या बहिणीने लाल किंवा काळ्या रंगाची फिशनेट स्टाकींग्ज घालावी… गार्टर बेल्ट सकट पण पँटीज शिवाय!

१०) माझी इच्छा आहे की माझी बहिण सतत माझ्यासमोर नागडी रहावी आणि मला तिच्या भरदार छातीचे, ताठरलेल्या निप्पलचे तसेच एकही केस नसलेल्या क्लीन पुच्चीचे सतत दर्शन व्हावे.

११) माझी इच्छा आहे की मला तीन पुर्ण दिवस असे मिळावे की मी आणि माझी बहिण आमच्या घरात पुर्णपणे नागडे असू आणि सगळ्या गोष्टी नागडेपणे करत असू.

१२) मला माझ्या बहिणीबरोबर नागडे बसून ब्लू-फिल्म पहायची आहे आणि ती ब्लू-फिल्म बघताना मी तिची छाती दाबत राहील व ती माझा लंड हातात घेवून हलवत राहील.

१३) माझी इच्छा आहे की मला कोठूनतरी बहिण-भा‌ऊ लैंगीक संबंधाची वेस्टर्न ब्लू-फिल्म मिळावी जी मी माझ्या बहिणीबरोबर बघेल. आणि नागड्याने ती ब्लू-फिल्म बघताना आम्ही भा‌ऊ बहिण एकमेकांचे हस्तमैथून करू.

१४) मला माझ्या बहिणीच्या ओठांचे दिवसरात्र चुंबन घ्यायचे आहे. माझ्या बहिणीचे मांसल ओठ माझ्या ओठात पकडायचे आहेत व चोखायचे आहेत.

१५) मला माझ्या बहिणीच्या तोंडात माझी जीभ घालायची आहे आणि तिचे दात, तिच्या हिरड्या आणि तिच्या तोंडाच्या आतील पुर्ण भागावर जीभ फिरवायची आहे.

१६) मला माझ्या बहिणीची नाजूक लांब जीभ चोखायची आहे आणि तिच्या तोंडातील सगळी लाळ चोखून घ्यायची आहे.

१७) माझी इच्छा आहे की माझ्या बहिणीने गडद लाल रंगाची लिपस्टीक ओठाला लावावी आणि तिचे ते लाल चुटूकदार, मांसल ओठ मी माझ्या जीभेने चाटत रहावे.

१८) माझी इच्छा आहे की मी माझी जीभ बाहेर काढलेली आहे व माझी बहिण माझी जीभ अशी चोखत आहे की जणू ती माझा लंड चोखत आहे, तोंड मागे पुढे करत करत.

१९) माझी इच्छा आहे की माझी बहिण बेडवर पुर्ण नागडी झोपली असावी व कमीत कमी एक तास मी तिच्या पुर्ण अंगाचे चुंबन घेत रहावे, तिचे सर्वांग चाटत रहावे…..

२०) मला माझ्या बहिणीची पुष्ट, भरदार छाती चाटायची आहे, चोखायची आहे. मला तिच्या छातीचे उभार कुस्करायचे आहेत, दाबायचे आहेत.

२१) मला माझ्या बहिणीच्या छातीवरील ताठरलेला लांब निप्पल माझ्या जीभेने चाटायचा आहे आणि नंतर माझ्या दातात आणि ओठात तो निप्पल धरून ओढायचा आहे, चावायचा आहे.

२२) मला माझ्या शेव्हींग फोमने व रेझरने माझ्या बहिणीच्या पुच्चीवरील सगळे केस काढायचे आहे व तिची पुच्ची क्लीन, तुळतुळीत करायची आहे.

२३) मला माझ्या बहिणीची, केस काढलेली, तुळतुळीत पुच्ची चाटायची आणि चोखायची आहे आणि तसे चोखून तिला कामतृप्त करायचे आहे.

२४) मला माझ्या बहिणीच्या पुच्चीवरील तिचा पुच्चीदाणा व्यवस्थित मन लावून इतका चोखायचा आणि चाटायचा आहे की एका मागोमाग एक तिची अनेकदा कामतृप्ती व्हावी.

२५) मला माझ्या बहिणीच्या पुच्चीत माझी जीभ घालायची आहे व जमेल तितका तिच्या पुच्चीच्या आतील भाग चाटायचा आहे. तसेच माझी जीभ कडक करून जमेल तितकी आत घालून तिला माझ्या जीभेने झवायचे आहे.
.......................................

A woman is like a tea bag - you can't tell how strong she is until you put her in hot water.

User avatar
Fuck_Me
Platinum Member
Posts: 1107
Joined: 15 Aug 2015 03:35

Re: बहिणीबद्दल पन्नास इच्छा - Marathi Sex Stories

Unread post by Fuck_Me » 11 Jan 2016 05:13

माझ्या कथांच्या एका बहिण-वेड्या चाहत्याबरोबर मी चाटींग केले तेव्हा त्याने मला सांगितले की त्याला आपल्या बहिणीबरोबर काय काय करायचे आहे ते. त्याच्या त्या ५० इच्छा मी येथे लिहीत आहे ज्या तुम्हाला नक्कीच उत्तेजीत करतील….

२६) माझ्या बहिणीला खाली झोपवून मला तिच्या अंगावर पडायचे आहे, ६९ पोझीशन घेवून. मग मला माझ्या बहिणीची पुच्ची चोखायची आहे व त्याचवेळी तिला माझा लंड चोखायला द्यायचा आहे.

२७) माझी इच्छा आहे की माझ्या बहिणीने शावरखाली असताना माझा लंड तोंडात घेवून चोखावा. तिच्या डोक्यावर शावर पडतोय आणि ती माझा लंड चोखतेय हे दृश्य मी आवडीने बघेन.

२८) माझी इच्छा आहे की मी बाथ टबमध्ये झोपलो आहे व माझी बहिण माझ्या अंगावर पाठ करून झोपली आहे. या पोझीशनमध्ये माझा कडक लंड तिच्या मांड्यामधून, तिच्या पुच्चीला स्पर्श करत वर आला आहे व मी तिच्या बगलेतून हात पुढे आणून तिच्या छातीचे उभार दाबत आहे.

२९) माझी इच्छा आहे की माझ्या बहिणीने माझा कडक लंड तोंडात घेवून चोखावा आणि माझा लंड आपल्या घशात खोलवर घ्यावा.

३०) मला माझ्या बहिणीच्या तोंडात माझा कडक लंड देवून तिचे तोंड असे झवायचे आहे की जणू मी तिची पुच्ची झवत आहे. आणि तसे तिचे तोंड झवताना तिने माझा लंड मुळापर्यंत आपल्या तोंडात घ्यावा.

३१) माझी इच्छा आहे की माझा लंड मुळापर्यंत माझ्या बहिणीच्या तोंडात असताना माझे विर्य सत्खलन व्हावे आणि माझ्या विर्याच्या पिचकाऱ्या डायरेक्ट तिच्या घशात उडाव्या.

३२) दोन दिवस विर्य सत्खलन न करता मला माझी वासना तुंबून ठेवायची आहे आणि नंतर माझ्या बहिणीने माझा लंड चोखल्यावर तिच्या चेहऱ्यावर मला विर्य सत्खलन करायचे आहे. तिचा सुंदर चेहरा माझ्या तुंबलेल्या विर्याच्या थेंबांनी भरलेला मला पहायचा आहे.

३३) माझ्या बहिणीने माझा लंड चोखल्यानंतर मला तिच्या उघड्या तोंडात, तिच्या जीभेवर विर्य सत्खलन करायचे आहे आणि नंतर तिचे चुंबन घेत, तिच्या तोंडातील, जीभेवरील माझे विर्य मला चाटून घ्यायचे आहे.

३४) माझी इच्छा आहे की माझ्या बहिणीने खिचडी, न्यूडल्स वगैरे बनवावे. मग मी त्यात माझे विर्य सत्खलन करून ते तिला खायला दे‌ईल आणि तिने ते माझ्यासमोर खावे.

३५) मला माझ्या बहिणीच्या गांडीचे भोक चाटायचे आहे व त्यात माझी जीभ जमेल तितकी घालायची आहे.

३६) मला माझ्या बहिणीच्या गांडीत माझा कडक लंड घालून झवायचे आहे. मग तिच्या गांडीत विर्य सत्खलन करायचे आहे.

३७) माझी इच्छा आहे की माझ्या बहिणीने माझ्या गांडीचे भोक चाटावे व आपली जीभ त्यात घालावी.

३८) माझी इच्छा आहे की माझ्या बहिणीने माझ्या गांडीच्या भोका पासून माझ्या गोट्यांपर्यंतचा भाग जीभेने वर खाली चाटावा.

३९) माझी इच्छा आहे की माझ्या बहिणीने हळूवारपणे आपल्या जीभेने माझ्या गोट्या चाटाव्यात आणि नंतर माझ्या गोट्या आपल्या तोंडात घेवून हळूवारपणे चोखाव्यात.

४०) माझी इच्छा आहे की माझ्या बहिणीने आदल्या दिवशी घातलेली पँटीज मी घालावी. मग तिने त्या पँटीजवरून माझा लंड चोखावा आणि त्याला कडक करावे म्हणजे तो तंबू उभारल्यासारखा तिच्या पँटीजमधून उभा राहील. मग तसेच त्या पँटीजवरून तिने मला चोखून सत्खलीत करावे आणि मग नंतर तिच्या त्या वापरलेल्या पँटीजवरील माझे सगळे विर्य, जे त्या पँटीजवरील तिच्या पुच्चीरसात व मुतातील थेंबात मिसळले असेल, ते तिने चाटून घ्यावे.

४१) मला माझ्या बहिणीला मला जमेल त्या प्रत्येक पद्धतीने, आसनाने, प्रकाराने झव झव झवायचे आहे.

४२) मला माझ्या बहिणीला टेबलावर हाथ ठेवून वाकवायचे आहे, तिचे पाय फाकवून. मग मागून तिच्या पुच्चीत लंड घालून मला तिला झवायचे आहे. तसे तिला झवताना मी हात पुढे घेवून तिची भरगच्च छाती दाबेल.

४३) मला वाटर बेडवर पाठीवर झोपायचे आहे. मग माझी बहिण माझा लंड आपल्या पुच्चीत घेवून माझ्यावर स्वार हो‌ईल. मग ती वाटरबेडच्या तालावर, वर खाली होत होत मला झवून घे‌ईल. तिला तसे झवताना पुढून मी तिची छाती दाब दाब दाबेल. या पोझीशनमध्ये मी तिला आपला पुच्चीदाणा माझ्या लंडावर घासून अनेकदा कामतृप्त व्हायला लावेल.

४४) माझी इच्छा आहे की माझ्या बहिणीने माझा कडक लंड आपल्या मोठ्या छातीच्या मध्ये घेवून दोन्ही उभार माझ्या लंडावर दाबावेत आणि मग मी मागे पुढे होत तिची छाती झवेल व सत्खलीत होवून तिच्या गळ्यावर, हनुवटीवर, तोंडावर माझे विर्य उडवेल.

४५) मला माझ्या बहिणी बरोबर शावरखाली अंघोळ करायची आहे. नंतर तसेच शावरखाली मला तिला झवायचे आहे. तिच्या पुच्चीत लंड घालून तिला झवताना शावरचे पाणी आमच्या अंगावर पडत रहावे.

४६) मला माझ्या बहिणीला तिच्या घरातील प्रत्येक ठिकाणी, प्रत्येक कोपऱ्यात नेवून झवायचे आहे. तिच्या घरातील सोफा, डायनींग टेबल, किचन का‌ऊंटर, बेड, रायटींग टेबल, चे‌अर, बाल्कनी, बाथरूम, कमोर्ड, वाश बेसीन वगैरे वगैरे, प्रत्येक ठिकाणी घेवून झवायचे आहे.

४७) मला माझ्या बहिणीला हाता, गुढग्यावर पालथे ठेवून, डागी स्टा‌ईलमध्ये, मागच्या बाजूने झवायचे आहे. या पोझीशनमध्ये मला तिचे भरीव, मासंल नितंब दाबायचे आहेत, कुस्करायचे आहेत.

४८) मला माझ्या बहिणीला खिडकीमध्ये उभी करायची आहे. नंतर मी मागून तिची साडी वर करेल व तिची पँटीज खाली खेचून तिच्या पुच्चीत मागून लंड घालून तिला झवेल. भावाकडून तसे झवून घेताना तिला मी चेहरा निर्वीकार ठेवून बाहेर बघायला सांगेल म्हणजे बाहेरून जर कोणी तिला बघितले तर असे वाटेल की ती अशीच खिडकीत उभी राहून बाहेर बघत आहे.

४९) जर शक्य झाले तर मला माझ्या बहिणीला सार्वजनिक ठिकाणी म्हणजे रेस्टारंटमध्ये, पार्कमध्ये, कारमध्ये, बसमध्ये, ट्रेनमध्ये, सिनेमा थि‌एटरमध्ये झवायचे आहे.

५०) जेव्हा आमचे आ‌ईवडील बाजूच्या रूममध्ये असतील तेव्हा मला माझ्या बहिणीला झवायचे आहे. त्यावेळी आम्हाला मिळणारे कामसूख अत्युच्च असेल कारण आम्हाला माहित असेल की आम्ही आमच्या मात्यापित्याच्या उपस्थितीत जे करत आहोत ते चुकीचे आहे आणि आम्ही पकडलेही जावू शकतो.
.......................................

A woman is like a tea bag - you can't tell how strong she is until you put her in hot water.