Marathi Sex Stories विर्यदान (Vicky Donner)

Discover endless marathi sex story and novels. Browse marathi sex stories,hindi adult, Marathi katha,erotic stories. Visit psychology-21.ru
User avatar
sexy
Platinum Member
Posts: 4069
Joined: 30 Jul 2015 14:09

Re: Marathi Sex Stories विर्यदान (Vicky Donner)

Unread post by sexy » 03 Apr 2016 16:07

Marathi Sex Stories विर्यदान 3

Marathi Sex Stories “बरं बर … जेवण तयार आहे. फ्रेश होवून या… जेवायला…”
मी मान हलवून हो म्हटले.

Marathi Sex Stories मी फ्रेश होवून पैजामा-शर्ट घालून तिच्या घरात गेलो. तिने जेवणाचे दोन ताट केलेत. मस्त पंचपक्वानाचा रुचकर स्वयंपाक केला होता. दोघांनीही मग हसत हसत एकत्रितपणे जेवण केले.
“खूप छान…! खूप छान जेवण झाले, वहिनी.” मी तिच्या चेहर्*या कडे पाहत बोललो.
मी तिचे असे कौतूक केल्याबरोबर तिचा चेहरा आनंदाने फुलून गेल्याचे मला दिसले.

“आता मी जाऊ ?” असे म्हणून मी तिचा निरोप घेणार तर ती मला अडवून म्हणाली,
“नाही… कुठे जाता ? आणखी एक खास कार्यक्रम राहिला. थांबा थोडा वेळ. मी आवरून आलेच.” ती म्हणाली.

आणखी कोणता कार्यक्रम राहिला, याची मला उत्सुकता लागली. ती पसारा आवरून येईपर्यंत मी तसाच पाटावर बसून राहिलो. ती आल्यावर म्हणाली,
“चला आतमध्ये… बेडरूममध्ये…”

मी तिच्या मागेमागे बेडरूममध्ये गेलो. तिथे पाहतो तर काय…? रंगीबेरंगी फुलांनी सजवलेली तिची बेडरूम पाहून मी अक्षरशः थक्क झालो. बेडच्या मखमली चादरीवर गुलाब व मोगर्*याच्या फुलाच्या पाकळ्या टाकल्या होत्या. त्याच्या मोहक सुवासाने मी बेधुंद झालो. मी भान हरपून नुसतेच काहीवेळ पाहत राहिलो. मला हे सारे अनपेक्षित होते.

ते पाहून माझ्या डोळ्याचे पारणेच फिटले, म्हणाना !. मी सिनेमात सुहागरात साजरी करतांना असे दृश्य पाहिले होते ? मी हर्षचकित होवून माझ्या तोंडातून सहज शब्द बाहेर पडले. “हे काय सुहागरात सारखी बेड सजवली, तुम्ही…?”

“हो. माझ्यासाठी ही दुसरी सुहागरात असेल. पण तुमच्यासाठी मात्र पहिलीच सुहागरात आहे. नाही का ?”
आता मी समजून चुकलो की, दुसरा कार्यक्रम म्हणजे हाच असावा ! आता त्यातून माघार घेता येत नव्हती. असं ते मदनमस्त वातावरण पाहून कोणताही माणूस विरघळून गेल्याशिवाय राहणार नाही. विस्तवाजवळ तूप ठेवले तर ते वितळणारच. तशीच माझी गत झाली होती. माझ्या शरीरातून काम लहरी वाहू लागल्या होत्या.

कामवासनेने मी पुरता पेटलो होतो. इकडे त्या कल्पनेने माझा लवडा लोखंडासारखा कडक होवून ताडताड पैजाम्यात उसळ्या मारत होता.

आता त्या बेडवर कामज्वराने भडकलेलं माझं शरीर झोकून दिल्याशिवाय राहवले नाही. मी जसा तिच्या बेडवर उताणा झोपलो. त्याचक्षणी तीपण माझ्या अंगावर येऊन झोपली. तिच्याही अंगात कामवासना पेटून निघाली असावी. मीतर पूर्णत: कामांध झालो होतो..

तिने माझ्या छातीवर तिची छाती भिडविली. तिचे दोन्हीही फुगेलेले स्तन मझ्या छातीवर दाबल्या जात होते.. मग तिने तिचे तोंड माझ्या तोंडाजवळ आणून माझ्या गालाचा, कपाळाचा मुका घेतला. माझ्या ओठावर ओठ ठेवून दीर्घ चुंबन घेतले. माझ्या तोंडात जीभ टाकून रसपान करू लागली. तिला या गोष्टीची सवय असेल, पण मला मात्र ह्या गोष्टी अगदी नवीनच होत्या. मी तिच्या या कामुक आक्रमकतेने पुरता बेभान झालो होतो.
तिने माझ्या अंगातल्या शर्टाच्या गुंड्या काढण्यास सुरुवात केली. मग मी तो शर्ट छाती थोडी वर करून काढून टाकला. मग ती माझा पैजामा खाली सरकवीत होती. शेवटी मी पायातून पैजामा व चड्डी बाहेर काढला. तेव्हा माझा टर्र फुगलेला लवडा एकदम बाहेर पडला. आता मी पूर्णपणे उघडा झालो होतो.

मग मी तिच्या ब्लॉउजचे हुक्स काढायला लागलो. आतमध्ये ब्रा नव्हतीच. बहुदा तिने आधीच काढून ठेवली असावी. त्यामुळे तिचे गरगरीत गोल असलेले दोन्ही स्तन सताड उघडे पडलेत. मग मी माझ्या दोन्हीही हाताने तिच्या स्तनाला कुरवाळयाला लागलो. तिचे ते मदनमस्त स्तन किती दाबू न किती नाही असे मला झाले होते. ते इतके मोठे होते की ते माझ्या एका हातात मावत नव्हते. दोन्ही हाताने एक एक स्तन धरुन दाबत होतो. तिच्या ताठ व कडक झालेल्या निप्पलला धरत होतो. एका हातात स्तन धरुन दुसरा हात तिच्या साडीवर नेला. पेटीकोटात खोचलेल्या साडीला बाहेर काढले. मग तिच्या पेटीकोटाचा नाडा सोडला. आत मध्येही चड्डी नव्हतीच. म्हणजे ती आधीपासूनच तयारीत होती. तिने मग साडी व पेटीकोट पायातुन काढून घेतला. आता ती पुर्णपणे नग्न झाली होती. एखाद्या स्त्रीचे नग्न शरिर मी पहिल्यांदा पाहत होतो. तिचे ते छातीवरील गोलगोल, मोठेमोठे स्तन पाहून बेधुंद झालो होतो.

मग तिने माझ्या ताठ झालेल्या लवड्याजवळ तिने तिचा पुदीचा भाग आणला. माझ्या डोळ्यात ती खोलवर पाहू लागली. मी ओठावर हसू आणून तिच्या कृत्याला मूक संमती दिली.

“भाउजी…. तुम्ही किती छान दिसता ? तुमची भरदार छाती पाहून मी केव्हाचीच तुमच्यावर फिदा झाली होती. मला तुमच्या छातीवर माझी छाती कधीतरी ठेवता येईल का याचे स्वप्न पाहत होती.”

“वहिनी, तुम्हीपण किती सुंदर दिसता ? तुमच्या ह्या भरदार स्तनाकडे पाहून मला कधीतरी हातात धरता येईल का याचे मी पण स्वप्न पाहात होतो. आता तो सोनेरी क्षण आला मी खरेच भाग्यवान असे मला वाटत आहे.”

मग तिने तिचे दोन्ही पाय माझ्या पायावर, मांड्या माझ्या मांड्यांवर ठेवल्या. मी तिच्या उघड्या मांड्यावर, तिच्या भरीव नितंबावर, पाठीवर माझा हात सहज फिरवीत होतो.

User avatar
sexy
Platinum Member
Posts: 4069
Joined: 30 Jul 2015 14:09

Re: Marathi Sex Stories विर्यदान (Vicky Donner)

Unread post by sexy » 03 Apr 2016 16:08

Marathi Sex Stories विर्यदान 4

Marathi Sex Stories मग तिने माझ्या ताठ झालेल्या लवड्याजवळ तिने तिचा पुदीचा भाग आणला. माझ्या डोळ्यात ती खोलवर पाहू लागली. मी ओठावर हसू आणून तिच्या कृत्याला मूक संमती दिली.

“भाउजी…. तुम्ही किती छान दिसता ? तुमची भरदार छाती पाहून मी केव्हाचीच तुमच्यावर फिदा झाली होती. मला तुमच्या छातीवर माझी छाती कधीतरी ठेवता येईल का याचे स्वप्न पाहत होती.”

“वहिनी, तुम्हीपण किती सुंदर दिसता ? तुमच्या ह्या भरदार स्तनाकडे पाहून मला कधीतरी हातात धरता येईल का याचे मी पण स्वप्न पाहात होतो. आता तो सोनेरी क्षण आला मी खरेच भाग्यवान असे मला वाटत आहे.”

मग तिने तिचे दोन्ही पाय माझ्या पायावर, मांड्या माझ्या मांड्यांवर ठेवल्या. मी तिच्या उघड्या मांड्यावर, तिच्या भरीव नितंबावर, पाठीवर माझा हात सहज फिरवीत होतो.

‘वाहिनी, तुमचे अंग किती कोमल आणि नाजूक आहेत ? तुमच्या मांड्या आणि तुमचे सारेच शरीर ! जणू रेशमावरुन हात फिरवल्यासारखे वाटते !’

हे ऐकताच ती मोठ्या खुषीत आली व तिने माझा एक हात हातात धरून तिच्या स्तनावर नेऊन मला दाबण्याचे संकेत देत होती. तिच्या या कृतीवरून व तिच्या आनंदित चेहऱ्यावरून ती फारच सुखावून गेल्याचे मला दिसत होते.

मी तिच्या खाली असल्याने माझे दोन्हीही हात तिच्या उघड्या शरीराचे मर्दन करायाला मोकळेच होते. तिच्या शरीराशी खेळायला मला खूप खूप आनंद मिळत होता.

ती सारखी माझा हात धरत तिचे स्तन दाबायला प्रोत्साहित करीत होती. तिचे स्तन दाबायला मला सुद्धा खूप मजा वाटत होती. याआधी मी कुणा स्त्रीचे अशा प्रकारे स्तन कधीच धरले नव्हते.
तिने तिचे नितंब वर उचलले तेव्हा मी मान वर करून तिच्या पुदिकडे सहज पाहिले. तिची पुदी आतुर होवून चांगलीच फुललेली व पुदीचे मुख आपोआप उघडलेले दिसले. तिच्या पुदीतुन पाझरणारा स्त्राव चमकत असल्याचे वाटत होते.

मग तिने आणखी वेळ न दवडता माझ्या सरळ उभा झालेल्या लवड्यावर तिची पुदी अलगदपणे टेकवली. त्याचक्षणी माझा लवडा आतमध्ये हळूहळू पुदीत सरकत गेला. माझा लवडा तिच्या पुदीमध्ये मस्तपैकी घुसत असल्याचे मला जाणवत होते. असे करत करत तीने माझा लवडा पूर्णपणे पुदित घालून घेतला.
मग ती लवड्यातून पुदी हळूच वर उचलीत होती व पुन्हा ती पुदिला लवड्यावर दाबत होती. मी पण माझी कंबर वर उचलून आणखी आणखी तिच्या पुदित लवडा घट्ट दाबत होतो. ह्या क्रियेमध्ये मला मोठी मजा वाटत होती.

कधी ती माझा लवडा आपल्या पुदीत घट्ट पकडीत होती. त्यामुळे तिच्या पुदीचे स्नायु खर्*या अर्थाने मला संभोगाची अनुभुती देत होती.

जेव्हा तिच्या पुदीचा माझ्या लवड्याला जीवनात पहिल्यांदा स्पर्श झाला. तेव्हा अहाहा ! काय सांगू त्यावेळेसच्या माझ्या भावना ! मला स्वर्ग सुख मिळाल्यासारखे वाटत होते !

मध्येच ती आपली कंबर घोड्यावर बसल्यासारखी वरखाली करीत हिसके मारायला लागली. माझा लवडा आता पुर्णपणे तिच्या पुदीत फिट्ट बसला होता. मी सुध्दा माझी कंबर वर करुन खालून तिच्या सारखेच दणके मारू लागलो. हा अनुभव मला अगदी स्वर्गीय वाटत होता. ती आनंदाने चीत्कारीत होती. विव्हळत होती.
मी तिचे स्तन दाबत म्हटले, “किती सेक्सी आहे, वहिनी तुमची पुदी ! मला फार आवडली बुवा !”
“माझी पुदी आवडली… मी नाही आवडली ?” अशी ती लटक्या रागात म्हणाली.

मग मी तिच्या स्तनाला कुरवाळत म्हणालो, ”तुम्ही पण खूप सेक्सी आहात. मला खरच तुम्ही मनापासून आवडता.”

मग हिसके मारता मारता ती थोडी थांबली. माझी कंबर तिने खालून दोन्ही हाताने ताठपणे वर उचलली.. ती आपला पुदीदाणा माझ्या लवड्यावर घासत असल्याचे माझ्या लक्षात आले. या कृतीने मी अक्षरशः मनमुरादपणे सुखावलो. मी तिचे नितंब दोन्ही हाताने धरून घट्ट पकडले होते. वर तिच्या छातीवरील गरगरीत मोठ्मोठे स्तन आळीपाळीने तोंड वर करून चोखत होतो. मग मी तिच्या उत्तेजीत झालेल्या स्तनाग्रांना माझ्या बोटांच्या चिमटीत धरले आणि त्या स्पर्शाने ती मादकपणे विव्हळली
ती मध्ये मध्ये माझी कंबर धरून तिच्या पुदिवर दाबत. होती. माझा निसटलेला हात पुन्हा धरून स्तनावर ठेवत होती. तिचे स्तन एका हातात मावत नव्हते. मग मी दोन्ही हाताने तिचे स्तन दाबत होतो. कुरवाळत होतो. दोन्ही हाताने तिचे स्तन पिरगाळून तोंड वर करुन दुघ पिल्यासारखे तिचे निप्पल चोखत होतो. मग एकएक करून दोन्हीही स्तनाचे निप्पल आलटून पालटून चोखत होतो. त्यातील कोरडे दुघ पीत होतो. खालून तिला हिसके मारण्याच्या माझ्या उत्साहाला आता मोठे उधाण चढले होते.

तिने पण हिसक्याचा वेग वाढविला. माझा लवडा मुळापर्यंत तिच्या पुदीत गेला होता.

मी तिला झवन्यापेक्षा तीच मला मस्तपणे झवत होती. एखाद्या माणसासारखीच ती माझ्या अंगावर पडून ती मला झवत होती.

बाईला हेपतांना नवख्या माणसाचे लवकरच वीर्य स्खलन होत असते, असे मी ऐकले नि वाचले होते. पण ही बाई मला कितीतरी हिसके, दणके मारत होती, तरीही माझ्या लवड्यातील वीर्य काहीकेल्या पडत नव्हते. माझ्या अंगात काय बळ आले होते, कुणास ठाऊक ? तिने ही गोष्ट मला बोलूनही दाखविली.

User avatar
sexy
Platinum Member
Posts: 4069
Joined: 30 Jul 2015 14:09

Re: Marathi Sex Stories विर्यदान (Vicky Donner)

Unread post by sexy » 03 Apr 2016 16:08

Marathi Sex Stories विर्यदान 5

Marathi Sex Stories “भाऊजी, एक सांगू. माझ्या नवर्*याचे वीर्य लवकर पडते. मग ते दगडासारखे थंड होतात. त्यामुळे माझे काहीही समाधान होत नाही. कितीदा मी अतृप्तच राहते. मी किती वेळापासून तुम्हाला हेपत आहे पण तुमचं वीर्य तर अजूनही पडून राहिले नाही. हे एक आश्चर्यच आहे. किती हेपण्याचे हिसके मारू न किती नाही, असेच मला झाले आहे.”

“हो ना ! मीपण एक चावट कथा वर वाचली होती. त्यात असे काहीतरी लिहिले होते. वहिनी, एक सांगू. मी ऐकले की माणूस बाईला हेपते. पण येथे तर बाई माणसाला हेपत आहे. हे पण एक आश्चर्यच आहे. नाही का ? खरच वहिनी तुम्ही खूप खूप छान हेपता.” हावरटपणे तिच्या सौन्द्रयाचा आस्वाद घेत मी तिला म्हणालो..
माझे असे कौतुकाचे बोलणे ऐकून ती आणखी आणखी त्वेशाने मला हेपत होती. तिच्या हेपन्याला आता काही धरबंधच उरला नव्हता.

मध्येच तिचा माझ्या लवड्यावर पुदी घासण्याचा वेगपण वाढत होता. हेपतांना तिच्या तोंडून लयबध्द हुंकार बाहेर पडत होते.

माझ्या सोबतच्या सम्भोगाने तिची कामतृप्ती झाल्याचे तिच्या चेहर्*यावर झळकत होते. कधी ती हेपता हेपता थांबली की, तिच्या घट्ट पुदीची माझ्या लवड्यावरील पकड जाणवत होती. मग मी तिचे नितंब धरून खालून कंबर वर करून तिच्या पुदीला धक्के मारत होतो. त्याने तिला कळायचे की, माझे अजुनही विर्य स्खलन व्हायचे आहे. मग ती पुन्हा तिची कंबर वर-खाली करून मला साथ द्यायची.

असा आमचा प्रणयाचा खेळ चांगला रंगत आला होता. कितीतरी वेळ आम्ही या खेळात रमून गेलो होतो.
मी तिचे दोन्ही नितंब माझ्या दोन्ही हाताने धरून तिला थोडे वर स्थिर पकडले व खालून फटाफट तिच्या पुदीला फटके मारत झवू लागलो.

मी तिला न राहवून विचारले, “वहिनी, एक विचारू. माझ्यासोबत हा सुहागरात्रीचा कार्यक्रम कसा काय ठरविला ? तुझ्या नवर्*याला माहित झाले तर ते तुला मारुन टाकतील ना…”

“नाही… त्यांच्या संमतीनेच हा कार्यक्रम ठरला.”

थोडावेळ थांबत पुन्हा ती म्हणाली,

“भाउजी, तुम्हाला माहीत आहे ? हा कार्यक्रम करण्यासाठी मुद्दाम त्यांनी ट्रेनिंगला नंबर लावला. का तर, आपल्या दोघांचा सुहागरात चांगला व्यवस्थित पार पडावा म्हणून !” असे म्हणत तिने आणखी जोर देत आपली पुदी माझ्या लवड्यावर जोरात दाबली.

“पण तुम्ही कसा काय असा विचार केला ?” मी पण तिच्या स्तनाला हाताने जोरात दाबत उत्सुकतेने तिला विचारले.

“त्याचं कारण असे की, आमच्या लग्नाला १० वर्ष झाली, तरीही मुल-बाळ झालं नाही. आम्ही दोघांनीही वैद्यकीय तपासण्या केल्या. त्यात माझ्यात काहीही बिघाड दिसला नाही. पण माझ्या नवर्*याच्या विर्यातील शुक्राणू कमी असल्याने मला गर्भधारणा होत नव्हतीं, असे डॉक्टरांनी सांगितले.”

थोडे थांबून पुन्हा ती म्हणाली, “मुलांसाठी आम्ही फार आसुसलेले झालोत. आम्हाला माहीती मिळाली की, अशा वेळेस ‘टेस्ट ट्युब बेबी’च्या माध्यमातून गर्भधारणा शक्य आहे. पण त्यासाठी पाच लाखाच्या वर रुपये मोजावे लागतील आणि एवढे पैसे जुळवणे आमच्या आवाक्याबाहेरचे होते. कारण नवर्*याची साधारण नोकरी. आता आमच्याकडे दुसरा पर्याय दिसला तो म्हणजे ‘नियोग’ पद्धतीचा. पुराणात असा उल्लेख आला असल्याचे म्हणतात की, नवर्*या पासून जर अपत्य होत नसेल तर ऋषि-मुनिशी सम्भोग करून त्याच्या वीर्यापासून गर्भधारणा करून घ्यावं. म्हणून आम्ही हाच नियोगाचा मार्ग अनुसरण्याचे ठरविले..”

.”तरी पण तुम्हाला अशी ही कृती अवघडल्यासारखी वाटली नाही.” मी तिला शंका उपस्थित करीत विचारले.

“हो. आम्ही ह्यावर खूप विचार केला. नीती-अनीतीच्या संस्काराचा पगडा असल्याने आमचं मन असं करायला धजत नव्हतं. मग आम्ही आमच्या मनाची खूप समजूत काढली. आपल्याला बाळ पाहिजे ना, मग ह्या नीती-अनीतीच्या कल्पना झुंगारून दिल्या पाहिजेत. असं आम्हाला वाटायला लागलं. आता काही मिळवायचे असेल तर काहीतरी द्यावे लागेलच, हीच जगाची रीत आहे. म्हणून विर्याच्या बदल्यात मी माझं शरीर अर्पण करायचे, असे आम्ही ठरविले”

पुन्हा थांबून ती म्हणाली. “मला सांगा भाउजी, बायकोत खोट असली की नवरा दुसरी बायको करतो. पण नवर्*यात जर खोट असेल तर बायकोनं काय करावे ? मग तिने दुसर्*या माणसाचे वीर्य या पद्धतीने मिळवून बाळ पदरात पाडून घेतले, तर काय बिघडले ?

“तुमचं बरोबर आहे. पण वहिनी,आणखी एक विचारू. त्यासाठी माझीच निवड का केली. मी तर पुराणाताला ऋषीं नाही.” मी तिला उत्सुकतेने विचारले.